Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr19 Μαΐ 2024

ΝΕΑ από την Global Alliance of NGOs Road Safety

 Η ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ,  είναι ενεργό μέλος της.


Using data to drive advocacy


“Advocacy, commitments, funding, and implementation of interventions which do not reduce deaths and injuries are wasting time and resources,” said Chika Sakashita, the Alliance’s Director of Research and Accountability, in an Alliance opinion piece Accountability: what it means for governments and NGOs in road safety, published in 2023. Good road safety decisions and implementations are based on solid data and evidence that they will save lives. 
 
A wide body of evidence shows us how interventions, such as 30 km/h zones, traffic calming, and pedestrian facilities, have reduced road deaths and injuries in a variety of countries and contexts. To convince decision makers to implement these proven actions in their own jurisdictions, NGOs may also need local data to demonstrate what road users face every day.
 
Getting relevant, specific, credible, local data can be challenging. It is in this context that the Alliance is launching the Mobility Snapshots. Convincing data doesn’t always have to be complicated. Counting the number of road users and recording what interventions are lacking to protect them are some of the simple ways that NGOs can gather useful data for advocacy. 
 
Read more HERE.

#CommitToAct 2024

Join the #CommitToAct Mobility Snapshot campaign 


It’s less than a month until the #CommitToAct campaign week. Take part by identifying an intersection and doing a Mobility Snapshot between 20–26 May 2024 and joining the social media campaign. 

The Mobility Snapshots aim to highlight people’s unsafe and unsustainable daily journeys—a reality that is too often normalized and accepted as inevitable. The Snapshots capture simple data to back up NGOs’ local and global advocacy for evidence-based interventions to reduce road deaths and injuries and make streets safe for all road users. We’ve teamed up with iRAP to develop easy-to-use, data-driven Mobility Snapshot tools based on international best practices. Check them out and watch a walkthrough of the tools HERE.

Signboards, social media cards, and a photo and video frame are also now available to help build campaign momentum. Find them HERE.

Fundación Emilia's advocacy in Chile

Data-driven advocacy in Chile  


“By systematically collecting relevant data, we can gain insights into the underlying causes of road crashes and develop targeted interventions to improve road safety. This data-driven approach allows for evidence-based decision making and the implementation of effective measures to reduce road crashes and enhance overall road safety,” says Javiera Vitar, Education Area Coordinator, Fundación Emilia, Chile. 

Fundación Emilia is advocating for the widespread adoption of 30 km/h zones in Chile as part of its Alliance Incubator project using the Accountability Toolkit. They analyzed data, obtained through public transparency requests, from the Carabineros de Chile, the Public Ministry, and the Health Statistics Directorate (Ministry of Health) to identify interventions that would protect vulnerable road users, including pedestrians and cyclists. The data revealed that a higher number of crashes was occurring at specific intersections near commercial services, such as shopping centers, and schools. This happened more on certain days, at specific times, and speed was identified as one of the primary factors. 

Fundación Emilia is using these data to advocate for targeted safety measures and the implementation of 30 km/h zones in these high-risk areas. Read more HERE.

Fundación Emilia's work highlights the need to make intersections safe for pedestrians and other road users. Find out how to use the Mobility Snapshots for data-driven advocacy for 30 km/h limits, pedestrian facilities, and traffic calming HERE.

#RethinkMobility Painting presented to the UN Secretary-General, António Guterres

Read our Annual Report 


We are delighted to share our 2023 Annual Report with you. Highlights include: 
  • The Eighth Global Meeting of Nongovernmental Organizations Advocating for Road Safety and Road Victims;
  • The launch of the Accountability Toolkit;
  • The #RethinkMobility UN Global Road Safety Week; 
  • The launch of our new Strategic Plan 2024–2030: From Global Commitments to Local Delivery.
The report shows how road safety NGOs are uniting to fulfil their role assigned in the Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2021–2030, with a vision of “a world where everyone has access to safe, affordable, accessible, and sustainable mobility, using the road system, and where no one dies or is seriously injured as a result of a road crash.”

Read the report HERE.

Alliance members in Latin America in a preparatory meeting for the First Regional Meeting in the region

First regional meeting in Latin America 


The First Regional Meeting in Latin America is moving forward. The conference, to be held in Mexico on 5–7 November 2024 with the support of Fundación Aleatica, will bring together Latin America Chapter NGOs alongside government and corporate stakeholders from across the region to share best practices and collaborate on strategies to improve road safety and save lives.

Earlier this month, members of the Latin America Chapter in Mexico met with the Alliance's Lotte Brondum and Florencia Lambrosquini to take part in a consultation to support planning for the meeting. NGOs from around the region are invited to register their interest in sharing their work by submitting an abstract that demonstrates good practices and projects with achievable results or success stories. Find the call for abstracts HERE.

The meeting will be a chance for NGOs to mobilize and advocate together and will be a valuable opportunity to track the progress of the Global Plan in the region and prepare for the upcoming Global Ministerial Conference on Road Safety in February 2025. We are organizing an information session on Thursday 2 May at 19:00 CET for NGOs to find out more about the Regional Meeting and start preparing. Register HERE.

Some Alliance members at the Fifth Global Meeting of Nongovernmental Organizations Advocating for Road Safety and Road Victims in Kuala Lumpur. 

Alliance welcomes new members

 
The Alliance is delighted to welcome two new members that joined recently. 

Full members
  • Fundación Tactic Vial, Colombia. 
Associate members
  • The India Vision Institute, India. 
Read more about our new members HERE and read more about joining the Alliance HERE.

Δεν υπάρχουν σχόλια: