Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr5 Δεκ 2011

Συστήματα αναχαίτισης και στηθαία ασφαλείας

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, απέστειλε έγγραφο προς τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη, σχετικά με την κατάσταση των συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων και στηθαίων ασφαλείας, στο οδικό δίκτυο της Ρόδου, επισημαίνοντας ότι η πλημμελής συντήρηση- βελτίωση αυτών μπορεί να είναι η αιτία πρόκλησης τροχαίου δυστυχήματος

Προς Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη
κ. Φώτη Χατζηδιάκο

ΘΕΜΑ: Συστήματα αναχαίτισης και στηθαία ασφαλείας
Σχετ: ΦΕΚ, Τεύχος Β΄ αρ. Φύλλου 702/29-04-2011, αποφάσεις αριθ. ΔΜΕΟ/0/612
Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σε Οδούς ( ΟΜΟΕ-ΣΑΟ)
Μετά τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει η αντίστοιχη που δημοσιεύτηκε ελλιπώς στο ΦΕΚ Β΄ με ημερομηνία 30-03-2011

Κύριε Αντιπεριφερειάρχη
Από τις αρχές του 2011 η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούται να εναρμονιστεί πλήρως και χωρίς παρεκκλίσεις με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1317 που αφορά την επιλογή και τη τοποθέτηση των διαφόρων συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων και στηθαίων ασφαλείας οδών. Οι μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενες οδηγίες που αφορούν τα στηθαία ασφαλείας (ΟΣΜΕΟ, ΚΜΕ κ.λπ.) και οι οποίες δεν ήταν εναρμονισμένες με το ΕΝ1317 αντικαταστάθηκαν από τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ) - Έκδοση 2010. Η εφαρμογή του προτύπου ΕΝ 1317 μετά την έγκριση και την υιοθέτησή του από τον ΕΛΟΤ καθίσταται υποχρεωτική και στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της χώρας μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN).
Είδη των συστημάτων αναχαίτισης
Με την έννοια "συστήματα αναχαίτισης οχημάτων" νοούνται τα συστήματα παθητικής ασφάλειας που πληρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1317. Τα είδη των συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων.
Ορισμός των συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317
Τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων πρέπει να περιορίζουν κατά το δυνατόν τις συνέπειες των ατυχημάτων. Με αυτά επιδιώκεται η προστασία τρίτων, δηλαδή ατόμων που δεν συμμετέχουν άμεσα σε τροχαία ατυχήματα ή των περιοχών εκατέρωθεν της οδού που χρήζουν προστασίας ή του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας σε οδούς με διαχωρισμένα οδοστρώματα, ή προστασία των επιβαινόντων από τις συνέπειες λόγω της εκτροπής του οχήματος από το οδόστρωμα, π.χ. λόγω πτώσης ή πρόσκρουσης σε εμπόδιο παραπλεύρως της οδού.
Οι οδηγίες έχουν εφαρμογή
(1) για την λήψη μέτρων προστασίας σε οδικά τμήματα ή θέσεις κατά την κατασκευή νέων οδών, την
ανακατασκευή ή την βελτίωση υφισταμένων οδών,
(2) για την λήψη μέτρων προστασίας θέσεων ή τμημάτων με νέα εμπόδια σε υφιστάμενες οδούς,
(3) σε τμήματα υφιστάμενων οδών, στα οποία τα υπάρχοντα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων πρέπει
να αντικατασταθούν λόγω παλαιότητας ή/και φθοράς και
(4) για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε τμήματα υφιστάμενων οδών, όπου παρατηρείται υψηλή
συχνότητα ατυχημάτων, λόγω παρέκκλισης των οχημάτων από την πορεία τους.
Ως στηθαία ασφαλείας, παντός τύπου, ορίζονται τα εξαρτήματα συγκράτησης των οχημάτων από εκτροπή της πορείας τους εκτός οδού από πρόσκρουση τους σε εμπόδιο από ανατροπής τους ή τέλος από διέλευση τους στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
Μετά από εκκλήσεις συμπολιτών μας για την απαράδεκτη κατάσταση στην οποία ευρίσκονται μεγάλα τμήματα των συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων και στηθαίων ασφαλείας και ύστερα από ρεπορτάζ σε τοπική εφημερίδα,
Σας παρακαλούμε όπως ενεργήσετε άμεσα με τις αντίστοιχες τεχνικές υπηρεσίες σας προκειμένου τα συστήματα αναχαίτισης και στηθαία ασφαλείας τα οποία είναι τοποθετημένα κατά μήκος του Εθνικού-Επαρχιακού δικτύου, να πληρούν όλα όσα εκ του νόμου προβλέπονται, προκειμένου να περιορίσουν κατά το δυνατόν τα τροχαία ατυχήματα ( συντήρηση, βελτίωση, αντικατάσταση, ύψος στηθαίων ασφαλείας, πρόσθεση αντανακλαστικών, καθαρισμός από χόρτα κ.λ.π)


Κοινοποίηση
κ. Εμμανουήλ Διακομιχάλη
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: