Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr30 Δεκ 2011

ΠΟΔΗΛΑΤΟ
Αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής διάστασης του "Δέντρου της Αγάπης" είναι και οι διαγωνισμοί, που διοργανώνονται προσκαλώντας τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους στη ζωγραφικής.
Σας προσκαλούμε να δημιουργήσετε, να ζωγραφίσετε, να χρωματίσετε το "Δέντρο της Αγάπης". Τις δημιουργίες και τα γράμματά σας θα τα στείλουμε στον Αϊ Βασίλη με το γραμματόσημο μας 2010-2011, το οποίο απεικονίζει έργο μαθητή που διακρίθηκε το 2010.
’Έτσι και φέτος, μπορεί να είναι ένα από τα δικά σας έργα το τυχερό που θα κοσμεί το γραμματόσημο 2011- 2012 ή ακόμη να είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή που θα κερδίσει ένα ποδήλατο με όλα τα αξεσουάρ (κράνος, γάντια, επιγονατίδες).
Σας υπενθυμίσουμε να γράψτε στον Αϊ Βασίλη, να ζωγραφίσετε και να φέρετε τις ζωγραφιές αγαπητά μας παιδιά, ήδη μας έχουν στείλει 130 ζωγραφιές, εμείς όμως θέλουμε και άλλα γράμματα και άλλες ζωγραφιές και που ξέρετε μπορεί να είστε ο τυχερός του ποδηλάτου μαζί με το κράνος τις επιγονατίδες και τα γάντια, που θα κληρωθεί στις 3 Ιανουαρίου 2012 με το τέλος των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεών μας.
Για το τυχερό ποδηλατιστή Συμβουλές
Αλλά και για τους γονείς και τους μεγαλύτερους ποδηλατιστές Συμβουλές

ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Μεγάλη η διάδοση στην Ελλάδα χωρίς προετοιμασία και πληροφόρηση.

Βασικό: Ο ποδηλάτης έχει τα ίδια δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις όπως και τα άλλα οχήματα


Οι κίνδυνοι ιδίως για παιδιά

o Κακή διάκριση από άλλους οδηγούς (έλλειψη φωτισμού και ανοιχτών χρωματιστών ρούχων)
o Κυκλοφορία σε γειτονιές χωρίς καλό φωτισμό δρόμων
o Έλλειψη εκπαίδευσης και οδηγιών από γονείς. Στη Γερμανία η εκπαίδευση οδήγησης ποδηλάτη στην 3η και 4η τάξη του δημοτικού είναι νομοθετημένη και την εκτελούν η αστυνομία σε συνεργασία με το σχολείο
o Νοοτροπία μη ισότιμης συμμετοχής στην κυκλοφορία από ποδηλάτες
o Έλλειψη εμπειριών και γνώσεων συμπεριφοράς από οδηγούς αυτοκινήτων.

Το ασφαλές ποδήλατο

o 2 ανεξάρτητα μεταξύ τους φρένα
o Λευκός προβολέας μπροστά και λευκός αντακλαστήρας
o Κόκκινος προβολέας πίσω και κόκκινος αντακλαστήρας
o 2 κίτρινοι αντακλαστήρες σε κάθε ρόδα και ανταυγαστήρες στα πετάλια
o Καλό δυναμό παραγωγής ρεύματος
o Σκελετός, τιμόνι, ανάρτηση μπροστά με ελεγμένη αντοχή
o Εργονομική αντοχή
o Τιμόνι με επένδυση μαλακού υλικού( έχει μεγάλη σημασία σε ατύχημα)
o Καλό κράνος με εξωτερική επένδυση σκληρού κατάλληλου κελύφους ( αντέχουν σε ισχυρές συγκρούσεις)


Τι μπορεί να κάνουν οι γονείς

o Να αγοράσουν κατάλληλο ποδήλατο όταν δουν ότι το παιδί είναι ώριμο
o Να εκπαιδεύσουν το παιδί στην τεχνική οδήγησης( ισορροπία, χειρισμός) σε ασφαλή χώρο
o Να εξηγήσουν ρεαλιστικά στο παιδί περπατώντας στην πόλη τους κινδύνους (νύχτα και ημέρα) και τους βασικούς κανόνες κυκλοφορίας
o Να πείσουν το παιδί ότι είναι μέλος της κυκλοφορίας με υποχρεώσεις και δικαιώματα. Τα τελευταία όμως δεν πρέπει να τα «εκβιάζει» γιατί είναι ο αδύνατος κρίκος στην κυκλοφοριακή αλυσίδα,
o Παρακολουθούμε το παιδί στην πράξη για να δούμε την ωριμότητά του
o Συντηρούμε το ποδήλατο, ώστε πάντα να έχει φωτισμό και να είναι σε καλή κατάσταση
o Το παλλόμενο κόκκινο φώς στο πίσω μέρος, επιπλέον του τυποποιημένου φωτισμού, με μπαταρία, είναι πολύ αποτελεσματικό για να διακρίνεται ο ποδηλάτης και την ημέρα.

Το κράνος προστασίας (για μικρούς και μεγάλους)

Σύμφωνα με τις έρευνες το 95% των ποδηλατιστών σε τροχαία δυστυχήματα θα είχε επιβιώσει αν φορούσε κράνος. Είναι αποδεκτό από όλους τους ειδικούς ότι το κράνος για τους ποδηλατιστές προστατεύει αποτελεσματικά από σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις.
Είναι μεγάλη πλάνη ότι λόγω μικρών (σχετικά) ταχυτήτων δεν χρειάζεται κράνος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αγοραστής θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι το κράνος διαθέτει τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές

Από τους ειδικούς συνιστώνται κράνη με εσωτερικό αφρώδες υλικό και εξωτερική επένδυση με σκληρό συνθετικό υλικό ( αντέχουν σε ισχυρότερες συγκρούσεις).
Τα αναφερόμενα ισχύουν και για τους ενήλικες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: