Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr13 Δεκ 2011

Η ΚΡΙΣΗ ΑΥΞΗΣΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


Η κρίση αύξησε την κατάθεση πινακίδων

Πού γίνεται η προσωρινή κατάθεση των πινακίδων του αυτοκινήτου μας;
Στις αρμόδιες ΔΟΥ όπου φορολογείται ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Αυτό ισχύει μόνο για την προσωρινή κατάθεση, διότι για την οριστική διαγραφή και κατάθεση των πινακίδων θα πρέπει να απευθυνόμαστε στα εγκεκριμένα κέντρα ανακύκλωσης οχημάτων που αναλαμβάνουν και όλες τις διαδικασίες.
Μέχρι πότε μπορούμε να κάνουμε κατάθεση των πινακίδων του αυτοκινήτου μας;
Οποτε θέλουμε. Ομως καλό είναι, για να γλιτώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας του επόμενου έτους, να καταθέσουμε τις πινακίδες του αυτοκινήτου μας έως τα τέλη Δεκεμβρίου.
Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για να καταθέσουμε τις πινακίδες του αυτοκινήτου;
Απαιτείται η άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου, οι πινακίδες, μια υπεύθυνη δήλωση που να αποδεικνύει ότι το αυτοκίνητο θα φυλάσσεται σε κλειστό χώρο στάθμευσης (η ύπαρξη του ιδιωτικού χώρου αποδεικνύεται από φωτοτυπία του Ε9) και το αποδεικτικό ότι έχουν πληρωθεί τα τέλη του 2011.
Πόσο κοστίζει;
Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που πρόκειται να κάνει προσωρινή κατάθεση πινακίδων δεν επιβαρύνεται οικονομικά.
Εφόσον καταθέσουμε τις πινακίδες, μπορούμε να κινήσουμε το αυτοκίνητο;
Οταν γίνει κατάθεση πινακίδων, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας παραμένουν στην Εφορία για διάστημα ενός χρόνου. Σε αυτό το διάστημα το Ι.Χ. δεν μπορεί να κινηθεί.
Τι γίνεται στην περίπτωση που χρειαστεί να κάνουμε επανάκτηση των πινακίδων;
Εφόσον καταθέσουμε τις πινακίδες μας, έχουμε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τις πάρουμε πίσω. Εδώ ισχύουν δύο περιπτώσεις: στην πρώτη περίπτωση και αν θέλουμε να πάρουμε πίσω τις πινακίδες εντός τους έτους, θα πρέπει να πάμε στην Εφορία και να πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας για το τρέχον έτος (χωρίς καμία επιβάρυνση ή προσαύξηση).
Στη δεύτερη περίπτωση και εφόσον περάσει ένα έτος, θα πρέπει να βγάλουμε καινούργιες πινακίδες από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Μεταφορών (εάν περάσει ένα έτος από την προσωρινή κατάθεση πινακίδων, αυτές καταστρέφονται), να πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους και ένα παράβολο 30 ευρώ.
Μπορούμε να πουλήσουμε ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες;
Οχι. Για να γίνει μεταβίβαση του αυτοκινήτου μας θα πρέπει να κάνουμε επανάκτηση των πινακίδων.
Τι ισχύει για τις μοτοσικλέτες;
Απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά που ισχύουν και για το αυτοκίνητο.
ΠΗΓΗ: AUTONEA

Δεν υπάρχουν σχόλια: