Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr8 Σεπ 2015

Κλήσεις 4,5 εκατ. ευρώ στον σκουπιδοτενεκέ
Έσοδα πολλών εκατομμυρίων ευρώ χάνει κάθε χρόνο το κράτος από ανείσπρακτα πρόστιμα της Τροχαίας και της Δημοτικής Αστυνομίας για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Μόνο με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του Δήμου Αθηναίων, είχαν βεβαιωθεί για το 2014 πρόστιμα για “μη εφαρμογή ΚΟΚ” περίπου 5.500.000 ευρώ αλλά από αυτά έμειναν απλήρωτα σχεδόν τα 2 εκατομμύρια, τα οποία στην πλειονότητά τους έρχονται από παλαιότερα χρόνια.
Οι πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν τις κλήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται χρέη προς τους Δήμους, ενώ το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη βλέποντας αυτή την κατάσταση επιχειρεί να μειώσει από εδώ και πέρα το ύψος των προστίμων ακόμα και κατά 50%.
Εισπράξεις
Όπως αναφέρεται στον απολογισμό του μεγαλύτερου Δήμου της χώρας, για το 2014 είχαν προϋπολογισθεί μέσα στο έτος να εισπραχθούν από νέα πρόστιμα ΚΟΚ 7,86 εκατ. ευρώ.
Βεβαιώθηκαν όμως σχεδόν 3,5 εκατ. τα οποία εισπράχθηκαν στο ακέραιο. Για τις παραβάσεις παλαιοτέρων ετών, όμως, βεβαιώθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 2.019.325 αλλά καταβλήθηκαν μόλις τα 37.360 ευρώ.
Αρμόδιοι παράγοντες τονίζουν ότι το πρόβλημα χρονολογείται από παλιά, ειδικά με τα πρόστιμα που δεν συνοδεύονται από άλλα μέτρα (π.χ. αφαίρεση πινακίδων) αλλά οξύνθηκε ακόμα περισσότερο όσο βάθαινε η κρίση. Κάθε χρόνο με αποφάσεις των Διευθύνσεων Οικονομικών των Δήμων διαγράφονται σημαντικά ποσά από ανείσπρακτες κλήσεις του παρελθόντος που έχουν ως αποτέλεσμα διαφυγή εσόδων.
Η τελευταία απόφαση του Δήμου Αθηναίων εκδόθηκε στις 24 Ιουλίου 2015 και αφορούσε σε παραγραφή εσόδων ύψους 4.577.483 ευρώ που αφορούσαν σε «μη εισπρακτέα ποσά από παραβάσεις ΚΟΚ και ελεγχόμενης στάθμευσης που βεβαιώθηκαν οριστικώς το έτος 1994».
Στο επίσημο έγγραφο επισημαίνεται ότι «το ταμείο μας εξάντλησε όλα τα νόμιμα διοικητικά μέτρα χωρίς τελικά να καταστεί δυνατή η είσπραξη των αναφερομένων στις καταστάσεις οφειλόμενων ποσών». Αυτό σημαίνει ότι εστάλησαν ταμειακές προσκλήσεις και αυστηρές ειδοποιήσεις για τις οφειλές αλλά είτε οι οφειλέτες ήταν αγνώστου διαμονής είτε δεν προσήλθαν. Παράλληλα, οι έρευνες στα κατά τόπους υποθηκοφυλακεία προς ανεύρεση περιουσιακών στοιχείων για την κάλυψη των απαιτήσεων απέβησαν άκαρπες.

Πηγή:Ελεύθερος Τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια: