Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr8 Σεπ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΣ: Θέμα: Μείζον θέμα οδικής ασφάλειας από τη νέα διάταξη για επαναλειτουργία άμεσων προσβάσεων σε αυτοκινητοδρόμους

ses_logo
Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο με τίτλο: “Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής εκπομπής ελεύθερης λήψης – Ίδρυση συνδεδεμένης
εταιρίας παρ.4 άρθρου 1 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’ 44/2015) – Ρύθμιση θεμάτων
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), τροποποίηση
διατάξεων Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/2012) και άλλες διατάξεις” υπάρχει ένα άρθρο
με αντικείμενο: “Άρθρο 21: Τροποποίηση άρθρου 83 του Ν.4313/2014 (ΦΕΚ Α΄261)
«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες
διατάξεις” στο οποίο αναφέρεται ότι: “Το εδάφιο β΄ του άρθρου 83 του Ν.4313/2014
καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Οι υφιστάμενες απ΄ ευθείας συνδέσεις με
κλειστούς αυτοκινητοδρόμους καταργούνται, εφόσον σε αυτούς έχουν κατασκευαστεί
και λειτουργούν στα προβλεπόμενα σημεία οι σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών,
άλλως αυτές διατηρούνται έως την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας στα σημεία
αυτά των προβλεπομένων σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών. Με την έναρξη
του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.»”
Η συγκεκριμένη διάταξη αντιβαίνει απολύτως τις αρχές
με την ασφάλεια της κυκλοφορίας στους αυτοκινητοδρόμους. Τα ατυχήματα
που προκύπτουν από τέτοιου είδους “ρυθμίσεις” είναι συνήθως ιδιαίτερα σοβαρά,
καθώς σε αυτά εμπλέκονται οχήματα με πολύ διαφορετικές ταχύτητες (συνήθως σε
τέτοιες περιπτώσεις, δεν προβλέπεται διαμόρφωση λωρίδων επιβράδυνσης και
επιτάχυνσης).
Η ύπαρξη αυτοσχέδιων προσβάσεων προς παρόδιες εγκαταστάσεις του
αυτοκινητοδρόμου δε συνάδουν ούτε με τους κανόνες της τέχνης και της
επιστήμης ελαχιστοποιώντας στα εν λόγω σημεία την οδική ασφάλεια. Η
ανεξέλεγκτη είσοδος-έξοδος οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο από μη
μελετημένες προσβάσεις είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για όλους τους χρήστες
του αυτοκινητοδρόμου. Οι είσοδοι και έξοδοι σε κάθε αυτοκινητόδρομο για την
ασφάλεια των χρηστών πρέπει, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά και των
σχετικών προδιαγραφών διεθνώς, να τυγχάνουν κατάλληλης οριζόντιας και
κατακόρυφης σήμανσης, ενώ στο γεωμετρικό σχεδιασμό θα πρέπει να διατίθεται
ικανού μήκους λωρίδας επιτάχυνσης και επιβράδυνσης. Αυτό άλλωστε αποφάνθηκε
και η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου έθεσε την προστασία
της ασφάλειας των χρηστών των αυτοκινητοδρόμων ως υπέρτερη ανάγκη έναντι της
εξυπηρέτησης των παράπλευρων χρήσεων γης.
Τέτοιου είδους "φωτογραφικές" ρυθμίσεις ενάντια στην οδική ασφάλεια δίνουν
κατεξοχήν το κακό παράδειγμα στους οδηγούς: "η οδική ασφάλεια είναι δεύτερη
προτεραιότητα για την Πολιτεία, γιατί να μην είναι δεύτερη προτεραιότητα και για τους
οδηγούς!". Επιπλέον προκύπτει μείζον ζήτημα δημοκρατίας αφού για την
εξυπηρέτηση των λίγων υφιστάμενων παράπλευρων χρήσεων γης, θα πρέπει να
κινδυνεύουν -και μάλιστα σοβαρά- οι πολλοί οδηγοί που χρησιμοποιούν τον
αυτοκινητόδρομο.
Η οδική ασφάλεια είναι ένα μείζον εθνικό ζήτημα με 800 νεκρούς ετησίως και
περισσότερους από 14.000 τραυματίες, το οποίο αγγίζει εν δυνάμει τον καθένα από
εμάς.
Η Ελλάδα συστηματικά καταλαμβάνει τις τελευταίες θέσεις στην οδική
ασφάλεια στην Ευρώπη, καθώς το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται σοβαρά και
συστηματικά τόσο από την Πολιτεία όσο και από τους πολίτες. Η απόσυρση της
επικίνδυνης και λανθασμένης αυτής διάταξης αποτελεί μία ευκαιρία για την Πολιτεία
να αποδείξει έμπρακτα ότι θέτει την οδική ασφάλεια ως πρώτη προτεραιότητα.
Επιπλέον, η Πολιτεία οφείλει να φροντίσει ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο
δυνατόν οι απαραίτητοι σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στους
αυτοκινητoδρόμους, έτσι ώστε να παρέχονται σε όλους οι νόμιμες εγκαταστάσεις
εξυπηρέτησης (ξεκούραση οδηγών, ανεφοδιασμός καυσίμων, κλπ.). Σε καμία
περίπτωση όμως, η μη ολοκλήρωση των ΣΕΑ δεν πρέπει να αποτελεί λόγο
νομιμοποίησης παράνομων και επικίνδυνων συνδέσεων του αυτοκινητoδρόμου με
παρόδιες εγκαταστάσεις.
Οι Έλληνες Συγκοινωνιολόγοι με συνεχή επιστημονικά τεκμηριωμένη παρουσία και
συνεισφορά στο συγκοινωνιακό γίγνεσθαι της χώρας για 40 χρόνια, είναι πάντοτε
πρόθυμοι να συνδράμουν την Πολιτεία και την Κοινωνία σε κάθε συστηματική
προσπάθεια για τη βελτίωση της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης στο οδικό δίκτυο
της Ελλάδας.
 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) ιδρύθηκε το 1976 ως το
Επιστημονικό Σωματείο που εκπροσωπεί τους Έλληνες Συγκοινωνιολόγους στην
Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Πηγή: www.ses.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: