Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr7 Μαΐ 2016

Μέθη Οδηγού (0,88 γρ) - Δεν τελεί σε Αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος - Φωτογραφίες ως αποδεικτικό μέσο

ΑΛΚΟΤΕΣΤΣύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων

 Αποκλειστική υπαιτιότητα του με υπερβολική ταχύτητα κινουμένου και εισελθόντος στο αντίθετο ρεύμα κίνησης, παραβιάζοντας  διπλή διαχωριστική γραμμή,  με αποτέλεσμα τη μετωπική σύγκρουση με το αντιθέτως κινούμενο κανονικά όχημα.
 Κρίθηκε δε ότι το δικάσαν εφετείο διέλαβε επαρκείς και σαφείς αιτιολογίες σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος , την υπαίτια συμπεριφορά οδηγού στενού συγγενή των αναιρεσειόντων και την έλλειψη υπαίτιας συμπεριφοράς του οδηγού, του ασφαλισμένου στην αναιρεσίβλητη ασφαλιστική εταιρία, αυτοκινήτου, δεν στέρησε την απόφασή του από νόμιμη βάση. Συνεπώς απαράδεκτα προβάλλονται ο πρώτος και δεύτερος λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 19 του Κ.Πολ.Δ. 

Μέθη Οδηγού (0,88 γρ)
Δεν τελεί σε Αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος

   Το  Εφετείο έκρινε ότι το γεγονός της ανίχνευσης οινοπνεύματος σε ποσοστό 0,88 γραμμ. ανά λίτρο αίματος στο βιολογικό υλικό του θανατωθέντος οδηγού, δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση της ένδικης σύγκρουσης. Κρίθηκε ότι τα υποστηριζόμενα από τους αναιρεσείοντες περί ελλείψεως αιτιολογίας της προσβαλλόμενης απόφασης, επειδή δεν αναφέρεται σ’ αυτήν "αν ο παραπάνω οδηγός είχε τον πλήρη έλεγχοτου οχήματός του και αν ενήργησε αποφευκτικό ελιγμό, αν και οδηγούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος"αβασίμως προβάλλονται, ενόψει του σαφώς εκτιθέμενου αποδεικτικού πορίσματος της προσβαλλόμενης απόφασης ότι, η ένδικη σύγκρουση προκλήθηκε από αποκλειστική υπαιτιότητα του ετέρου εμπλακέντος. Συνεπώς απορριπτέοι ως απαράδεκτοι και αβάσιμοι οι λόγοι της αίτησης αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ. 

Φωτογραφίες
ως αποδεικτικό μέσο

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ.20 ΚΠολΔ (1)

 Απαράδεκτα προβάλλεται ο λόγος αναιρέσεως από το 559 αρ. 20 του Κ.Πολ.Δ., περί παραποίησης  περιεχομένου εγγράφου, στην συγκεκριμένη περίπτωση προσκομισθείσας φωτογραφίας, διότι το εφετείο, στήριξε την κρίση του σε όλα τα προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα και ειδικότερα, στο πρόχειρο σχεδιάγραμμα για το ατύχημα που συντάχθηκε από τα αρμόδια όργανα τις τροχαίας και στις φωτογραφίες οι οποίες ελήφθησαν και όχι μόνο σε μια φωτογραφία. 

Αναιρετική δίκη
Προϋποθέσεις παραδεκτού αιτήσεως αναιρέσεως
(Κ.Πολ.Δ. 566,558)

Αίτηση αναιρέσεως, κατά το μέρος που στρέφεται κατά εκείνων των αναιρεσιβλήτων, οι οποίοι δεν ήταν αντίδικοι των αναιρεσειόντων στην δίκη στο Εφετείο, όπου εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση , είναιαπορριπτέα ως απαράδεκτη. 

Αδικοπραξία - Ευθύνη προς αποζημίωση - Προϋποθέσεις
(ΑΚ 297,298,300,330,914) (2)
Εφαρμογή της διάταξης 914 του ΑΚ σε περίπτωση υπαιτιότητας κατά την σύγκρουση αυτοκινήτων

 Εφαρμοστέα είναι η διάταξη του άρθρου 914 του ΑΚ, ως προς την υπαιτιότητα των οδηγών αυτοκινήτων , τα οποία συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Η δε παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, δεν θεμελιώνει αυτή καθ΄εαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση αυτοκινητικού ατυχήματος, αποτελεί όμως στοιχείο, η στάθμιση του οποίου από το δικαστήριο της ουσίας , θα κριθεί σε σχέση με την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου, μεταξύ της πράξης και του επελθόντος αποτελέσματος. Τα πιο πάνω έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση του άρθρου 10 του Ν. ΓΠΝ/1991, ως προς την υπαιτιότητα των οδηγών των συγκρουσθέντων αυτοκινήτων, κατά το οποίο είναι εφαρμοστέα η διάταξη του άρθρου 914 Α.Κ. 
Αναιρετική Διαδικασία
κατ΄άρθρ. 559 αρ. 1 και 19

  Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς τη συνδρομή ή όχι πταίσματος του φερομένου ως υπόχρεου προς αποζημίωση ή συντρέχοντος πταίσματος του παθόντος, υπόκεινται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου κατά τις διατάξεις του άρθρου 559 αρ. 1 και 19 Κ.Πολ.Δ., για ευθεία ή εκ πλαγίου παράβαση κανόνων του ουσιαστικού δικαίου, καθώς και για παράβαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας, αφενός ως προς το αν τα πραγματικά περιστατικά που το δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε ανελέγκτως ως αποδειχθέντα, συγκροτούν αντικειμενικά την έννοια του πταίσματος, αφετέρου ως προς την ορθή υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην αόριστη νομική έννοια της αιτιώδους συνάφειας, κατά πόσο δηλαδή τα περιστατικά αυτά του πταίσματος επιτρέπουν το συμπέρασμα να θεωρηθεί, αντικειμενικά, ορισμένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία του ζημιογόνου αποτελέσματος. 
Σχόλια –παρατηρήσεις 
1.Φωτογραφίες ως αποδεικτικό μέσο 
Οι φωτογραφίες ως αποδεικτικά μέσα εάν δεν ληφθούν υπόψη - ιδρύεται λόγος αναίρεσηςΑΠ 443/2002 ΣΕΣυγκΔ 2002/360. 
Δεκτές και οι προσκομισθείσες φωτογραφίες που απεικονίζουν τον τόπο του ατυχήματος που αποτελούν νόμιμο αποδεικτικό μέσο. Εφ.Αθ.4998/2006, ΣΕΣυγκΔ 2008/455, Εφ.Πειρ.565/1994, ΣΕΣυγκΔ 1994/455, Μον.Πρ.Αθ.4738/2002, ΣΕΣυγκΔ 2002/539 
Ανατροπή Έκθεσης Αυτοψίας  με μάρτυρες και φωτογραφίες αναφορικά με το ποιος ήταν ο οδηγός. ΑΠ 143/2011, ΕΣυγκΔ 20011/229
Η ολική καταστροφή δύναται να αποδειχθεί και από δήλωση ακινησίας σε συνδυασμό με προσκομιζόμενες φωτογραφίες. Μον.Πρ.Φλωρ.114/2003, ΣΕΣυγκΔ 2004/497 
2.Ορθά το δικαστήριο δέχτηκε, ότι εφαρμοστέα είναι η διάταξη του άρθρου 914 του ΑΚ και στην περίπτωση κατά την οποία οχήματα συγκρούονται μεταξύ τους, από υπαιτιότητα των οδηγών . Η αδικοπρακτική ευθύνη, η οποία θεμελιώνεται στην διάταξη του ΑΚ 914, είναι θεμελιακή και εφαρμόζεται σε όλους τους κλάδους του ιδιωτικού δικαίου.

Απόφ. ΑΠ.....
ΠΗΓΗ:www.esd.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: