Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr9 Μαΐ 2016

Παράσυρση Πεζού σε στάση Λεωφορείου Εγκατάλειψη τόπου Ατυχήματος-Ψυχική Οδύνη 200.000 ευρώ

Παράσυρση Πεζού
σε στάση Λεωφορείου
Εγκατάλειψη τόπου Ατυχήματος

  Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ ο οποίος οδηγώντας με μεγάλη ταχύτητα απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του και παραβιάζοντας διπλή διαχωριστική γραμμή εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, παρασύροντας πεζό που ανέμενε σε στάση αστικού λεωφορείου, (παράβαση άρθρ. 5 παρ. 8α, 12 παρ. 1, 16 παρ.1 και 19 παράγραφοι 1, 3 του ΚΟΚ). Ο οδηγός στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και ανευρέθη μετά από έρευνες της Αστυνομίας στην οικία της μητέρας του, ιδιοκτήτριας του ζημιογόνου αυτοκινήτου.Στέρηση Διατροφής
Ένσταση Ασφαλιστικής Εταιρίας
εξ ΑΚ 300 λήψης μέτρων προς μείωση της έκτασης της ζημίας της εφεσιβλήτου - Απορριπτέα


Η ανωτέρω ένσταση απορρίπτεται ως αόριστη, διότι η εκκαλούσα δεν προσδιορίζει - για την πληρότητα του περιεχομένου της – το ποσό το οποίο κατά τη κρίση της θα αποκέρδαινε η αντίδικος της από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, κατά το οποίο θα μειωθεί η τυχούσα αποζημίωση που θα επιδικαζόταν σ΄αυτή για στέρηση διατροφής.
Τα  αυτά, ως προς την ανωτέρω ένσταση, αφού δέχθηκε και το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο την απέρριψε ως αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης δεν έσφαλε ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου.

 Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι τα όσα η εκκαλούσα ισχυρίζεται περί του ότι η αντίδικός της απεδείχθη ότι «εργάζεται σε Ψητοπωλείο και απολαμβάνει αποδοχών» (τις οποίες δεν προσδιορίζει), αλυσιτελώς προβάλλονται μετά την απόρριψη της πιο πάνω ενστάσεως ως αόριστης, γι’ αυτό και τυγχάνουν απορριπτέα.
Αοριστία Λόγων Έφεσης

Η αοριστία του εφετηρίου δεν μπορεί να συμπληρωθεί με τις προτάσεις, ούτε να αναπληρωθεί με παραπομπή σε άλλα δικόγραφα και της αυτής έστω δίκης ή στο δικόγραφο της αγωγής, το οποίο έχει δικαίωμα να ερευνήσει το εφετείο μόνο αν δεχθεί λόγο εφέσεως ως βάσιμο και εξαφανίσει την πρωτόδικη απόφαση.


Απλή Ομοδικία
Ο κάθε διάδικος ενεργεί ανεξάρτητα από τους άλλους
ομοδίκους του στη δίκη

Στην ειδική διαδικασία των αυτοκινήτων οι διάδικοι συνέδονται μεταξύ τους με απλή ομοδικία (άρθρ.74 , 75 ΚΠολΔ) και όχι με αναγκαστική. Συνεπώς καθένας από τους ομοδίκους ενεργεί στη δίκη ανεξάρτητα από τους άλλους και οι πράξεις ή οι παραλείψεις καθενός από αυτούς δεν βλάπτουνς ούτε οφελούν τους άλλους. Εν προκειμένω απορρίπτεται ο σχετικός λόγος έφεσης των εκκαλούντων περί εσφαλμένης απορρίψεως της ενστάσεως εξ ΑΚ 300  την οποία προέβαλε ΜΟΝΟ η συνεναγόμενη ασφαλιστική τους εταιρία, ως προς την υπαίτια και παράνομη παράλειψη της εφεσίβλητης να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προς μείωσης της έκτασης της ζημίας της (για επιδίκαση κονδυλίου στέρησης διατροφής) από τον θάνατο του συζύγου της.


Ψυχική Οδύνη 200.000 ευρώ

 Επιμεριζόμενα :
80.000 ευρω στη σύζυγο
Ανά 60.000 ευρώ σε καθένα από τα δύο τέκναΑπόφ.Εφ. Αθ..............

Πηγή: www.esd.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: