Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr23 Ιουν 2016

Γονείς προσέξτε: Προστατέψετε τα παιδιά σας μέσα στο αυτοκίνητο

Παιδί που κάθεται σε ειδικό για την ηλικία του, ανυψωτικό κάθισμα ασφάλειας (booster seat), CDC.
Η κυριότερη αιτία θανάτου στα παιδιά είναι τα ατυχήματα. Τα συχνότερα ατυχήματα στα οποία πεθαίνουν παιδιά είναι τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα.
Η σημασία της προστασίας των παιδιών από τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα είναι τεράστια δεδομένου ότι πεθαίνουν εξ' αιτίας αυτών περισσότερα παιδιά παρά από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Δυστυχώς, οι διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι δεν κάνουμε αρκετά για να τους δώσουμε την αναγκαία προφύλαξη για να διαφυλάξουμε τη σωματική τους ακεραιότητα σε περίπτωση δυστυχήματος.
Από τα παιδιά που πλήττονται θανάσιμα σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, οι στατιστικές δείχνουν ότι το 65%-70% δεν ήσαν κατάλληλα τοποθετημένα σε κάθισμα ειδικό για την ηλικία τους ή ακόμη χειρότερα δεν είχαν καμία πρόσδεση με ζώνη ασφαλείας. 

Τα ειδικά καθίσματα που πρέπει να χρησιμοποιούνται, μειώνουν τον κίνδυνο θανάτου κατά 70% στα βρέφη και κατά 55% σε μικρά και μεγαλύτερα παιδιά.

Τα ειδικά παιδικά καθίσματα που ανυψώνουν το παιδί (booster seats), όταν χρησιμοποιούνται για παιδιά ηλικίας από 4 έως 8 ετών, είναι περισσότερο αποτελεσματικά όσον αφορά την πρόληψη των κακώσεων σε σύγκριση με τη ζώνη ασφαλείας.
Για παιδιά ηλικίας 9 ετών και μεγαλύτερα οι ζώνες ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο θανάτου κατά 50%.
Παρά τα δεδομένα που αναφέρονται πιο πάνω, που δείχνουν τη μεγάλη σημασία που έχουν τα προστατευτικά μέτρα μέσα στο αυτοκίνητο για τα παιδιά, εντούτοις οι στατιστικές δείχνουν ότι λιγότερα από 10% των παιδιών ηλικίας 5 έως 8 ετών χρησιμοποιούν τα ειδικά ανυψωτικά καθίσματα ασφάλειας που επιβάλλονται για την ηλικία αυτή.
Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που παρατηρείται είναι το γεγονός ότι πολλά παιδιά αφήνονται να κάθονται στα μπροστινά καθίσματα.
Έρευνες έδειξαν ότι 25% των παιδιών κάθονται στο μπροστινό κάθισμα τουλάχιστο για 50% του χρόνου.
Επίσης οι στατιστικές του 2000, δείχνουν ότι 35% των παιδιών ηλικίας από 12 ετών και μικρότερα, που σκοτώθηκαν σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, κάθονταν στο μπροστινό κάθισμα. 
Ο κίνδυνος για τα παιδιά στο μπροστινό κάθισμα είναι μεγάλος και προέρχεται από δύο πηγές. Σε περίπτωση σύγκρουσης η μπροστινή θέση είναι η περισσότερο επικίνδυνη.
Επιπρόσθετα ο αερόσακος που θα ανοίξει στο μπροστινό κάθισμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές κακώσεις ή να σκοτώσει το παιδί σε περίπτωση ακόμη και ατυχήματος που θα συμβεί σε χαμηλές ταχύτητες.
Είναι λοιπόν επιτακτικό όπως όλα τα παιδιά ηλικίας μικρότερης των 13 ετών να τοποθετούνται στα πισινά καθίσματα.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι σημειώνονται 30% λιγότεροι θανάσιμοι τραυματισμοί για παιδιά που βρίσκονται στο πίσω κάθισμα και το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 46% εάν το αυτοκίνητο έχει αερόσακο στο μπροστινό κάθισμα.
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα παιδιά όσο μεγαλώνουν τόσο περισσότερο επιθυμούν να κάθονται στο μπροστινό κάθισμα.
Για το λόγο αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί και να μη ξεχνούμε ότι η τοποθέτηση του παιδιού στο μπροστινό κάθισμα προκαλεί πολύ περισσότερους θανάτους και σοβαρές κακώσεις στο παιδί σε περίπτωση δυστυχήματος.
Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι βρέφη που βάζουμε  σε ειδικά βρεφικά καθίσματα που κοιτάζουν προς τα πίσω δεν πρέπει ποτέ να τοποθετούνται στο μπροστινό κάθισμα αυτοκινήτων που έχουν αερόσακο.
Τα παιδιά μόλις μεγαλώσουν αρκετά για να μην τοποθετούνται στα βρεφικά καθίσματα, θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα ειδικά ανυψωτικά καθίσματα ασφάλειας.
Θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα ειδικά αυτά καθίσματα, μέχρι που η ζώνη ασφάλειας του αυτοκινήτου να εφαρμόζει καλά στους ώμους και στη μέση τους, γεγονός που συνήθως συμβαίνει όταν το ύψος του παιδιού φτάσει το 1 μέτρο και 45 εκατοστά (4 πόδια και 9 ίντσες).
Τα ανυψωτικά καθίσματα είναι χρήσιμα διότι ανυψώνουν το παιδί με τρόπο τέτοιο που η ζώνη ασφάλειας που περνά από τον ώμο και από τη μέση του παιδιού, εφαρμόζει καλά και προστατεύει αποτελεσματικά το παιδί.
Είναι επίσης πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι τα παιδιά υποφέρουν και επηρεάζονται πολύ περισσότερο από τους ενήλικες ακόμη και σε δυστυχήματα που γίνονται σε μικρές ταχύτητες.
Ένα άλλο θέμα το οποίο ακόμη χρειάζεται διευκρίνηση, είναι το πρόβλημα των πλάγιων αερόσακων στα πισινά καθίσματα. Είναι αναγκαίο να γίνουν έρευνες για το θέμα, για να φανεί η επιρροή τους στα παιδιά που πρέπει να κάθονται στα πισινά καθίσματα.
Συμπερασματικά θα επιμένουμε στο γεγονός ότι είναι υποχρέωση και καθήκον όλων των γονιών να μάθουν καλά τους κανόνες ασφάλειας για τα παιδιά τους μέσα στο αυτοκίνητο.
Θα πρέπει να εφαρμόζουν τα προστατευτικά μέτρα για τα παιδιά τους σε κάθε ταξίδι ή διαδρομή με το αυτοκίνητο για να μη θρηνήσουν άδικα κακώσεις ή απώλειες που θα μπορούσαν να προληφθούν.

Πηγή: www.medlook

Δεν υπάρχουν σχόλια: