Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr3 Δεκ 2019

TISPOL Bulletin 
Let's start this latest Bulletin with a truly fantastic photograph from our colleagues in Norway... our thanks to Dag Gjærum of the Utrykningspolitiet for sending it. 
We posted this photo on Twitter and achieved the following excellent results:
Impressions:  12,501
Engagement:   1,670
Likes:                      173
Retweets:                31
 
Results from TISPOL Truck and Bus Operation, October 2019
From 14 to 20 October 2019, the Europe-wide TISPOL Control Week "Trucks and Buses" took place, focusing on checks of commercial goods and passenger transport. Over the year 29 European countries participate in these operations.  According to the latest feedback from 21 countries, 227,004 trucks and 113,777 buses were checked.   More than 60,000 violations were found (trucks: 49,926, buses: 11,034) 
Truck control results:
 • On 1,912 occasions an onward journey had to be prohibited until the safe condition of the vehicles had been restored (1,871 trucks and 41 buses). This represents a small improvement on a similar operation in July this year, when 2,092 trucks and buses were prohibited.  
 • The complaint rate was 22% for freight transport and 10% for buses.  
 • European police officers have a very high standard of training in heavy traffic controls, which is reflected in the high complaint rate. 
 • Most of the offences were found in the areas of technical offences and vehicle documents law for buses and in the areas of speed, legislation on driving and rest times and tachograph settings.  
 • 8310 drivers (trucks 7,623, buses 697) offended against Europe-wide valid social regulations, meaning they drove their vehicle for longer than legally allowed without complying with the mandatory breaks.  
 • On 6,049 occasions the prescribed tachographs were not properly managed. 
 • Manipulations of digital tachographs were detected in 664 cases (a big rise on July with a total of 370). Interfering with the settings of the tachograph or even manipulating them takes on ever larger forms. The reason for this type of fraud might be the sustained competitive pressure in this still-growing industry.  The financial benefits for transporters may be large, but the risks for road safety are greater. 
 • Unfortunately, 220 drivers were also found taking part in road traffic under the influence of alcohol, as well as 47 drivers under the influence of drugs. 
 • In 10,738 cases (6,541 trucks, 2,594 buses) serious technical defects were found and the load securing was insufficient in 1,603 trucks.  
 • Although the offences in the dangerous goods sector initially appear small in percentage terms at less than 3%, there were 711 offences (211 more offences than in the same period of 2018).  
 • At the controlled buses most violations concerned missing documents (31,3%), the use of seat belt (8,3%), excessive speed (13,9%) and technical defects (23.5%).  
Bus control results:
 • 697 bus drivers also had exceeded the legally permitted driving times   
 • The result of the control week shows that inspections in the area of heavy goods traffic and passenger transport are still an important approach to improve traffic safety. 
 • In addition to the punishment of violations, the drivers are informed by clarifying discussions on the dangers such as insufficient securing of load, putting on seat belt or fatigue due to exceeding of driving times.    
But also the constantly increasing problem of distraction at the wheel, for example by the use of mobile phones or other electronic devices, should be countered during these checks    
The next TISPOL operations will take place on 3 December 2019 (Operation ENABLE) and from 9 December till 15 December 2019 with the focus on Alcohol and Drugs.    
 
Belgrade seminar on drug-driving dangers
On 6 November, in Belgrade, Serbia, the Seminar on Prevention and Control of Drugs in Traffic was held. The Seminar was organized by the Ministry of Interior of Serbia, the Road Traffic Safety Agency of Serbia and TISPOL. 24 participants from 16 countries, members of TISPOL, took part in the Seminar. There were also heads of Traffic Police Directorates from Serbia, as well as representatives of the Road Traffic Safety Agency.
General Police Director of Serbia, Vladimir Rebić, in his opening speech emphasized the significance of Serbian membership in TISPOL, comparing the state of road traffic safety nowadays and before Serbia joined TISPOL in 2009.
TISPOL President, Volker Orben, said that approximately 25,000 people die on European roads each year, stressing the importance of prevention. "If you want to save lives, you have to invest your money in road collision prevention - this is my clear message to police officers in every country," Orben said.
 
Transport security update meeting
TISPOL President Volker Orben recently met the heads of Railpol and Airpol in Frankfurt to discuss latest developments in issues relating to transport security.
 
Words kill when you text and drive...
We are happy to share this new video from Gleeson Rebello, who as well as being an orthopaedic surgeon at Harvard Medical School, USA (specialising in paediatric trauma),  is also a song writer and children's author. 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: