«Πολιτική Προστασία» αλά Ελληνικά… Εκθέτω σε κίνδυνο τους οδηγούς για να τους «ενημερώσω» για την προστασία του Δάσους…