Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr21 Δεκ 2016

Η ΕΥΘΥΤΑ κατέθεσε ένσταση για την μη πιστοποίησή της – Ποιους λόγους επικαλείται


Κατατέθηκε η ένσταση από την πρόεδρο της ΕΥΘΥΤΑ κ. Ελένη Καρύδη προς το Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, κατά της από 12/10/2016 με αριθμ. πρωτ. Δ23/οικ. 47117/3810 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3556/Τβ/4-11-2016, περί απόρριψης και  μη ανανέωσης  του αιτήματος της ειδικής Πιστοποίησης του Σωματείου, ως φορέα παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως είχε αποκαλύψει η «δ».
Η κ. Καρύδη προσφεύγει κατά της απόφασης του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ζητά την ακύρωσή της, παραθέτοντας αναλυτικά το ιστορικό της ΕΥΘΥΤΑ και τον απολογισμό των σημαντικών δράσεών της.
Στην πολυσέλιδη ένσταση που κατατέθηκε, την οποία σήμερα παρουσιάζει η «δημοκρατική», αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«Από το καταστατικό και συγκεκριμένα από το άρθρο 2 του αναφέρεται στον σκοπό του Σωματείου μας αλλά και από πλήθος άλλων στοιχείων, δράσεων, ερευνών, διαλέξεων κλπ, τεκμηριώνεται ότι όλα τα χρόνια της δράσης μας ως Σωματείο, αλλά κυρίως τα δύο τελευταία χρόνια, υπάρχει επάρκεια στοιχείων τα οποία τεκμηριώνουν την σκοπιμότητα, την σταθερότητα, συνεχή δράση μας στον τομέα πρόληψης και κάλυψης ή δράσεις στήριξης των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ
Είναι ένας φορέας που δεν απασχολεί κανέναν εργαζόμενο από την ίδρυσή του, ένας φορέας που έχει μέλη και εθελοντές  όλων των επιστημών, ένας φορέας που αναγνωρίστηκε μετά από ανοιχτή διαδικασία και  οι επισκέπτες του Rhodes online, κάτοικοι, φίλοι επισκέπτες  της Ρόδου υπέδειξαν με τις επιλογές τους τις καλύτερες  Μ.Κ.Ο που δραστηριοποιούνται στη Ρόδο. Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, αναδείχτηκε ως η Μ.Κ.Ο  με το πολυτιμότερο  έργο της  για το 2013 «Best in Rhodes- Reader’s choice Awards 2013”, ένας φορέας που η πρόεδρος του Ελένη Καρύδη ανακηρύχτηκε το “Πρόσωπο της Χρονιάς για το 2011 στα Δωδεκάνησα” από την εφημερίδα της Ρόδου «Δημοκρατική», ένας φορέας που γνωρίζουν τους στόχους του στα Δωδεκάνησα, ένας φορέας που έχει καταξιωθεί στη ροδιακή κοινωνία, ένας φορέας που έχει αναπτύξει δράσεις για την πρόληψη των τροχαίων, ένας φορέας που παρέχει οικονομική, νομική, ψυχολογική υποστήριξη σε οικογένειες θυμάτων τροχαίων στα πρότυπα ευρωπαϊκών οργανισμών με δεδομένο ότι είναι μέλος Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων ΜΚΟ για την οδική ασφάλεια, σας καταθέτει τον Απολογισμό των  δράσεων της τα τελευταία χρόνια:
• Οικονομική ενίσχυση: Το ποσό που διατέθηκε συνολικά στα θύματα από το Δέντρο της Αγάπης σε όλα αυτά τα χρόνια (2010-2015) και στις παράλληλες αιτιάσεις στήριξης ανέρχεται στα Δέκα οχτώ μηδέν ογδόντα τέσσερα και είκοσι επτά χιλιάδες Ευρώ. (18.084,27 €).
• Ψυχολογική και νομική υποστήριξη και με την ομάδα Ζωής από τους εθελοντές Ψυχολόγους, νομικούς  όποτε αυτή ζητήθηκε από θύματα τροχαίων, διαφορετικά δεν μπορείς να παρέμβεις στην οικογένεια ή μελών της μετά από το τραγικό συμβάν τηρώντας τα προσωπικά δεδομένα. Συνεχίζει τη γραμμή βοήθειας με τα τηλέφωνα των εθελοντών ψυχολόγων, συνεχίζει την  «Ομάδα ΖΩΗΣ» με τη συμμετοχή εθελοντών ψυχολόγων και θα συνεχίσει να υποστηρίζει και οικονομικά θύματα τροχαίων , όποτε ζητηθεί και ανάλογα με τις δυνατότητες της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ
(επισυνάπτονται σχετικά στοιχεία ψυχολόγων, νομικών, οικογενειών, μελών, προσωπικές μαρτυρίες, προσωπικές εμπειρίες, προσωπικές εμπειρίες εκπαιδευτικών,  εκθέσεις Κοινωνικών Λειτουργών)
• Για τις σχολικές  χρονιές  2013-2015, το βιωματικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε πάνω από 150  σχολεία της Ρόδου και σε νησιά της Δωδεκανήσου, σύνολο  περίπου 11.500 μαθητών και περίπου 500 εκπαιδευτικοί.
• Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, προσκλήθηκε από την Μόνιμη Διακομματική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής 10 Μαρτίου 2016.
• Περισσότερες από 60 οργανώσεις από 20 Ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα σ’ αυτές  η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμμετείχε  στην πραγματοποίηση της Διαδικτυακής μελέτης για τις συνέπειες των σοβαρών τροχαίων τραυματισμών.
• Απονεμήθηκαν τιμητικοί έπαινοι σε όλους τους συντελεστές που συμμετείχαν στην 3η Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας αφιερωμένη στα παιδιά 4-10 Μαΐου 2015 #SaveKidsLives.
• Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, στηρίζει την Ευρωπαϊκή Καμπάνια LET’S GO FOR A EUROPEAN TARGER TO REDUCE ROAD INJURIES
•Συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο ως κύριος εισηγητής  με την  γενική γραμματέα της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ Μάνθα Ζιώγου με θέμα: «ΤΡΟΧΑΙΟ- Η Επόμενη Μέρα» που πραγματοποιήθηκε   στο Ηράκλειο Κρήτης.
• Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συγκέντρωσε πάνω από 3.500 Υπογραφές  «SaveKidsLives» for road safety και  έγινε ειδική μνεία για αυτή την δράση της στη Βραζιλία
• Αποστολή ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ 2014-2015, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το Οδικό δίκτυο της Ρόδου.
•Συνάντηση της προέδρου Ελένης Καρύδη  με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ Προκόπη Παυλόπουλο.
•Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, θα συνεχίσει να προβάλλει την σοβαρότητα της Οδικής Ασφάλειας. Δίνουμε προτεραιότητα στη ΖΩΗ και συνεχίζουμε να ζούμε και μετά από μια τραγική απώλεια αγαπημένου μας προσώπου.
•Σας παραθέτουμε οικονομικά στοιχεία σχετικά με δράσεις που αφορούν την οικονομική στήριξη θυμάτων τροχαίων και όχι μόνο από την καθιέρωση του Δέντρου της Αγάπης. Φέτος, Το Δέντρο της Αγάπης της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ 2016, στηρίζει το Γ.Σ Δωδεκάνησος «Μπάσκετ με αμαξίδιο» Κυπελλούχος Ελλάδος δύο φορές. Στόχος η αγορά ενός Αμαξιδίου μπάσκετ και η συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκούς αγώνες
• Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ΔΕΝ επιχορηγήθηκε από Δημόσιους φορείς  τα τελευταία χρόνια. Τα έσοδα  της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, είναι από την πώληση τετραδίων, ημερολογίων, t-shirt, χορηγίες ευαισθητοποιημένων πολιτών, Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου Εμμ. και Μαίρης Σταματίου,  από την εκδήλωση του Δέντρου της Αγάπης, συνδρομές μελών, θύματα τροχαίων. Η τοπική κοινωνία   αναγνωρίζει  την προσπάθεια που καταβάλλεται για την πρόληψη και την κοινωνική φροντίδα-στήριξη  που παρέχεται στα θύματα των τροχαίων στη Ρόδο.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ στην παρούσα υποβάλλω τα κάτωθι έγγραφα:
1) Επιστολές γονέων, ανύπαντρης μητέρας,  που έτυχαν υποστήριξη από την ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ευχαριστήρια επιστολή μητέρας για το δέντρο της Αγάπης-στήριξη,  2) Δικηγόρων εθελοντών, 3) Εκθέσεις ψυχολόγων, 4) Προσωπική μαρτυρία, 5) Προσωπική Εμπειρία, 6)Ύμνος στη ΜΑΝΑ, 7)Εκθέσεις Κοινωνικών Λειτουργών 2014-2015 στις οποίες αναφέρονται οι δράσεις στήριξης των θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων, 8)Εθελοντές εκπαιδευτικοί,  9)Χριστούγεννα: εθελόντρια εκπαιδευτικός, 10)Ελένη Καρύδη: Κατάθεση ψυχής, 11) Δελτίο τύπου: Ομάδα ΖΩΗΣ, 12)Το ένθετο έντυπο του παιχνιδιού με 40  κάρτες «Ασφαλώς Κυκλοφορώ» στο   οποίο δημοσιοποιείται η ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Επειδή από τα έτη 2011 έως 15/11.2016 μου παρέχεται αδιάκοπα η άνω πιστοποίηση, λόγω των συνεχόμενων και βεβαιωμένων δράσεων του Σωματείου.
Επειδή για όλους τους παραπάνω λόγους, όπως αναλυτικά ανέφερα  και με τις άνω εξηγήσεις μου και αποδείχθηκε από την προσκόμιση των άνω σχετικών στοιχείων και εγγράφων, τα οποία σας έχω προσκομίσει και όσα εκ νέου  επικαλούμαι, ότι έχω όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την ανανέωση της άνω πιστοποίησης.
Επειδή ως στερούμενη  αιτιολογία κατά  τα άνω η προβλεπόμενη απόφαση εκδόθηκε μη νόμιμα και είναι νόμω και ουσία βάσιμη.
ΓΙ ΑΥΤΟ
Και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μας.
Το Σωματείο μας όπως νόμιμα εκπροσωπείται είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όταν συνεδριάσει η κατά νόμω Επιτροπή να μας καλέσετε ώστε να σας παρέχουμε κάθε περαιτέρω έγγραφο ή διευκρίνιση πιστεύετε ότι απαιτείται για την αποδοχή της ως άνω ένστασή μας .
ΖΗΤΟΥΜΕ
Να γίνει δεκτή η ένσταση μας αυτή και να ακυρωθεί για όλους τους παραπάνω λόγους η προσβαλλομένη απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».


 Πηγή:www.dimokratiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: