Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr22 Φεβ 2022

22 Φεβρουαρίου 2022: Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Θύματα των τροχαίων

   

22 Φεβρουαρίου 2022: Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Θύματα των τροχαίων

Οι ΜΚΟ όλου του κόσμου για την οδική ασφάλεια, εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των θυμάτων τροχαίων ενισχύοντας και ζητώντας από τις κυβερνήσεις την ψήφιση σχετικής νομοθεσίας και παράλληλα όλων εκείνων των πολιτικών αποφάσεων και ενεργειών τους που θα διασφαλίσουν την απόδοση δικαιοσύνης στα θύματα τροχαίων συγκρούσεων και των οικογενειών τους δίνοντας ΕΜΦΑΣΗ στα θύματα στα τροχαία εγκλήματα…

Τι επιδιώκουμε…

Πολλοί άνθρωποι πέφτουν θύματα τροχαίων εγκλημάτων στην ΕΕ κάθε χρόνο. Τα θύματα αυτά έχουν μια σειρά αναγκών που πρέπει να αντιμετωπιστούν και που θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν το γεγονός και είναι:

- η ανάγκη να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

- η προστασία και η υποστήριξη .

- η πρόσβαση σε πληροφορίες και η συνεχής ενημέρωση.

- η δυνατότητα πρόσβασης στη δικαιοσύνη και

- η ικανοποιητική αποζημίωση-αποκατάσταση και

- η «σοβαρή νομική απάντηση-απόφαση » είναι ανθρώπινο δικαίωμα.

Η FEVR (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θυμάτων Τροχαίων) θέλει τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο βαθμό προτεραιότητας, όπως τα άλλα θύματα της εγκληματικότητας και της βίας.

Τα θύματα των συγκρούσεων οδικής κυκλοφορίας πολύ συχνά αισθάνονται ότι το καθεστώς τους ως θύμα δεν αναγνωρίζεται επαρκώς από την κοινωνία.

Τα θύματα των τροχαίων θέλουν να δουν ότι το περιστατικό στο οποίο το αγαπημένο τους πρόσωπο έχασε τη ζωή τους, ή υπέστησαν σοβαρή ζημία που τους άλλαξε τη ζωή, ΑΝ έχει διερευνηθεί πλήρως.

«Όταν ένα έγκλημα έχει διαπραχθεί, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θυμάτων Οδικής Κυκλοφορίας, θέλει να δει δικαιοσύνη για τα θύματα της οδικής κυκλοφορίας και την ενίσχυση των δικαιωμάτων τους.

Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας ότι οι αιτιολογικοί παράγοντες των σοβαρών συγκρούσεων θα εξακριβωθούν αμέσως, έτσι ώστε η δικαιοσύνη να φαίνεται ότι εξυπηρετεί, και λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας, αποτρέποντας έτσι την επανεμφάνιση τους και να αποφευχθεί περαιτέρω μια άλλη απώλεια ΖΩΗΣ.


Η FEVR (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θυμάτων Τροχαίων) καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την "Ευρωπαϊκή οδηγία για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων από εγκληματικές πράξεις - μεταξύ των οποίων και Θυμάτων Οδικής Κυκλοφορίας από τις 16 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα της FEVR της οποίας είναι Μέλος και θα αποστείλει σχετικές προτάσεις   στην Πολιτική ηγεσία της χώρας μας εν όψει της διαβούλευσης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας προκειμένου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αναγκών των θυμάτων από τροχαία δυστυχήματα.

 Δεν υπάρχουν σχόλια: