Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr6 Ιουλ 2024

NEA από την Global Alliance NGOs for Road Safety

   

H ΕΥΘΥΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, ενεργό μέλος της

Tracking change: NGOs in road safety advocacy

 
A recent Mobility Snapshot by GreenLight Initiative in Abuja, Nigeria, revealed that 1,488 people used the Utako market and A.E. Ekukinam Street intersection during peak hour. Yet, the intersection did not have traffic signals or crossings to protect pedestrians. These 1,488 people’s daily journeys and right to safe mobility have been overlooked. The Mobility Snapshot in Abuja is just one example among many, highlighted in last month’s #CommitToAct campaign, that demonstrates why road safety needs a strong, effective, data-driven NGO community.

NGOs serve as the eyes, ears, and voices of their communities, strengthening the evidence base and holding governments accountable. To be effective, NGOs must ensure their work is data-driven and credible.

To support NGOs in evaluating their advocacy, this month, we added the Accountability Tracker  to the existing tools in the Alliance Accountability Toolkit. The Tracker helps NGOs record advocacy activities and government responses, encouraging reflection on achievements, challenges, and next steps. Strong NGOs are crucial partners in achieving the 2030 target to halve road deaths and injuries. The Tracker is helping the NGO community to monitor and demonstrate their impact.

Read more HERE.

Mobility Snapshots around the world by Alliance members

Mobility Snapshots show unsafe streets for pedestrians worldwide 

 
NGOs and other road safety advocates in 34 countries completed Mobility Snapshots as part of last month’s #CommitToAct campaign. From the 86 Mobility Snapshots, 90% of the intersections assessed lacked 30 km/h limits; 85% had no traffic calming measures in place; and 74% either had poorly maintained/blocked footpaths or no footpaths at all. While conducting the snapshots, NGOs described their experiences as “eye-opening“, “concerning“, and “a real wake-up call”.

NGOs are using the data to highlight the problems faced by those who travel by foot, by choice or necessity, and advocate to make their journeys safer. If we make our streets safe for pedestrians, we make them safe for everyone. 

The data from the Mobility Snapshots is also being collated to present a global picture in the run-up to the 4th Global Ministerial Conference on Road Safety in February 2025. Together, through the Snapshots, we will show the reality of people’s journeys around the world and call for specific, life-saving, and cost-effective Priority Interventions, including 30 km/h limits, pedestrian facilities, and traffic calming. 

Each month, we will feature a different Mobility Snapshot from around the world and how an Alliance member NGO is using it in their advocacy.  Read our feature on Greenlight Initiative’s Mobility Snapshot in Abuja, Nigeria, BELOW.

Utako market and A.E. Ekukinam Street Intersection, Abuja

Featured Mobility Snapshot: Abuja, Nigeria 

 
In Nigeria, GreenLight Initiative conducted a Mobility Snapshot at the intersection of Utako market and A.E. Ekukinam Street, Abuja. The chosen intersection is in a busy urban area with a popular public transportation hub, surrounded by markets, offices, parks, and hospitals. Despite its importance as a crossing point for many pedestrians, the intersection lacks critical safety infrastructure.

Although 1,488 people use the intersection during peak hour, there are no traffic signals or pedestrian crossings on the main street. Cars and trucks pass through this intersection at more than 50 km/h. The only available footpaths are blocked with parked vehicles, jeopardizing the safety of these people daily. 

GreenLight Initiative will use these findings to advocate for the evidence-based Priority Interventions recommended in the Accountability Toolkit, including pedestrian facilities, traffic calming, and lower speed limits.

“Conducting the Mobility Snapshot at Utako Market Abuja FCT was an eye-opening experience. During our observations, it was striking to see the number of pedestrians who had to run to cross the road, often risking their safety to avoid oncoming vehicles. The Mobility Snapshots are a reminder of the everyday challenges faced by many pedestrians, emphasizing the importance of our work in advocating for safer and more inclusive mobility solutions,” says Stephen Adebayo, GreenLight Initiative.

Alliance Accountability Toolkit 

Accountability Tracker measures advocacy impact

 
“The Accountability Tracker not only helps build a record of evidence-based interventions, but also shows what didn´t work. This allows NGOs to save time, work, and money,” says Viviam Perrone, Asociación Civil Madres Del Dolor, Argentina. “The objective of saving lives can be reached quicker if the work is organized by using the Tracker. It helps organize activities, as authorities may change, but NGOs continue with the objective they wish to fulfill.”

This month, we announced the addition of the Accountability Tracker to our Accountability Toolkit. The Tracker was piloted and developed with 30 Alliance member NGOs through the Alliance Incubator in 2022 and is now being rolled out for anyone to use.

The Accountability Tracker helps NGOs to keep good records of their advocacy progress with their governments, demonstrate the impact of their advocacy, and reinforce NGO efforts to hold governments accountable and achieve the 2030 targets.

We encourage NGOs to start using the Tracker today to keep meticulous records of their advocacy activities with their governments; ensure government’s accountability to their responses; highlight areas of success and challenges to learn from; and provide a clear view of progress and next steps to ensure a focused and relevant advocacy strategy.

Find out more about the Accountability Tracker HERE

Recipients of the inaugural Excellence in Road Safety Awards by Bloomberg Philanthropies
Source: Bloomberg Philanthropies

NGOs' advocacy contribute to Bloomberg award successes

 
This month, Bloomberg Philanthropies announced four recipients of the inaugural Excellence in Road Safety Awards for work that identifies and promotes exemplary road safety efforts. The award winners were the National Road Safety Agency of Argentina; the Secretariat of Mobility in Bogotá, Colombia; the National Road Safety Observatory in Tunisia; and Pleiku City, Vietnam. Alliance member NGOs played a key role in each of these successes.

In Tunisia, Alliance member, les Ambassadeurs de la Sécurité Routière has leveraged the Alliance Incubator and the Alliance and IRF’s LEARN program, as well as the Botnar Challenge, to support the National Road Safety Observatory in bringing together different Ministries to implement an integrated crash database.

In Argentina, Alliance members, including Minu Asociación Civil and Asociación Civil Madres del Dolor, alongside other NGOs and victim groups, have been influential in advocacy for and public awareness of the new zero-tolerance policy on drinking and driving that was pivotal to the National Road Safety Agency’s award.

Pleiku City's Slow Zones, Safe Zones program is a collaboration between the city and national government and Alliance member, AIP Foundation, to pilot a holistic program including infrastructure modifications to support 30 km/h school zone speed limits. 

In Colombia, Alliance member Por la Via Por la Vida - Liga Contra la Violencia Vial’s advocacy for vulnerable road users, like pedestrians and cyclists, was crucial for the Secretariat of Mobility’s award-winning Living Neighborhoods Program that has transformed communities in Bogotá.

We extend our heartfelt congratulations to the award winners and NGOs. Read more HERE.

Upcoming events and deadlines

Webinar to disseminate the WHO African Region findings from the 2023 Global Status Report on Road Safety: 19 July 2024, 11:00 CET, online. Find out more HERE.

First Latin American Regional Meeting of the Global Alliance of NGOs for Road Safety: 5–7 November 2024, Mexico City, Mexico. Find out more HERE.

Civil Society Symposium: 17 February 2025, Marrakech, Morocco.

Fourth Global Ministerial Conference on Road Safety: 18–20 February 2025, Marrakech, Morocco.Δεν υπάρχουν σχόλια: