Πώς μπορούμε να πετύχουμε μια τροχαία οικολογική συμπεριφορά 
χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουμε ένα οικολογικό όχημα;


1.    Μείωση κατανάλωσης καυσίμων
·         Καλή ρύθμιση καύσης
·         Έγκαιρη αλλαγή ταχύτητας
·         Όχι περιττές επιταχύνσεις
·         Κάθε μαρσάρισμα σε σταματημένο αυτοκίνητο είναι και μία δακτυλήθρα βενζίνης χαμένη
·         Η κατανάλωση αυξάνεται δυσανάλογα σε ταχύτητα άνω των 100χλμ. Σε υψηλές ταχύτητες δεν ισχύουν τα δεδομένα καυσαερίων των εταιρειών
·         Όχι μόνιμη εγκατάσταση σχάρας αποσκευών. Η αντίσταση αέρα συνεπάγεται αύξηση της κατανάλωσης
·         Λειτουργία κλιματισμού σε λογικά όρια
·         Ρωτούμε το συνεργείο μας αν ανακυκλώνει τα παλιά λάδια του οχήματός μας

2.    Μείωση θορύβου
·         Συντήρηση εξάτμισης, ιδιαίτερα σε δίκυκλο
·         Αποφυγή αγοράς δήθεν «σπορ» εξατμίσεων
·         Έγκαιρη αλλαγή στις μεγαλύτερες ταχύτητες ιδιαίτερα σε δίκυκλο
·         Χαμηλή ένταση μουσικής και κλειστό παράθυρο. Παρατηρείται αύξηση της έντασης της μουσικής μετά από κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.                  

Description: Description: European Road Safety Charter