Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr10 Δεκ 2017


Η πρόεδρος της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, Καρύδη Ελένη,συμμετείχε στην Ημερίδα: Πρόγραμμα μέτρων οδικής ασφάλειας της Ρόδου,που έγινε στη Ρόδο 2 Δεκεμβρίου 2017 από το Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδηγών Ν. Δωδ/σου, με θέμα εισήγησης: Προϋποθέσεις για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στη χώρα μας.Προϋποθέσεις για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας Ελένη Καρύδη Πρόεδρος Δ.Σ ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ

Ημερίδα: Πρόγραμμα μέτρων Οδικής Ασφάλειας της Ρόδου 2 Δεκεμβρίου 20127
Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Οδική Ασφάλεια -Vision Zero-      Κανένας νεκρός από τους τροχούς
Η οδική ασφάλεια αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα της ποιότητας της ζωής και του πολιτισμού μας.
Η αντιμετώπιση των τροχαίων δυστυχημάτων και η οδική ασφάλεια είναι κατ’ εξοχήν υπόθεση του Κράτους και πρέπει να αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο κάθε κυβερνητικής πολιτικής. Η μέχρι σήμερα αντιμετώπιση των τροχαίων υπήρξε παθητική και μοιρολατρική χωρίς να έχει καταβληθεί η απαιτούμενη συντονισμένη βούληση  της πολιτείας.
Τα τροχαία δεν μπορούν και δεν πρέπει να  αποτελούν το άλλοθι μιας συλλογικής αδιαφορίας που οδηγεί στον ευτελισμό της αξίας της ανθρώπινης ζωής.
Κυριότερες αδυναμίες στην αντιμετώπιση των οδικών δυστυχημάτων στην Ελλάδα….. 
Δεν έχει γίνει κατανοητό ότι η Οδική Ασφάλεια είναι επιστήμη.
Δεν έχει δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των οδικών δυστυχημάτων από την Πολιτεία και την Κοινωνία, ανάλογη με τις σοβαρές απώλειες σε νεκρούς και τραυματίες.
Ανεφάρμοστο το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την οδική ασφάλεια, 2011-2020 -Οδηγία για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (2008/96/EC)
Χαμηλό επίπεδο Παιδείας Οδικής Ασφάλειας
Ανεπαρκής επιτήρηση της κυκλοφορίας -ανεπαρκής αστυνόμευση που γίνεται αντιληπτή  από τον οδηγό-αύξηση της παραβατικότητας  των οδηγών.
Οδική υποδομή και συνολική οργάνωση του χώρου και της κυκλοφορίας στις πόλεις
Υπεραστικό οδικό δίκτυο με ανεπαρκή συντήρηση και ατέλειες που επιφυλάσσουν επικίνδυνες εκπλήξεις στους οδηγούς και ταυτόχρονα δεν τους συγχωρούν τα λάθη    Ανεπάρκεια της Πολιτείας - κακό παράδειγμα για  τους πολίτες.
Αδιαφορία της Πολιτείας διαχρονικά  και των πολιτών για την τήρηση των κανόνων του Κ.Ο.Κ και τη σωστή κυκλοφοριακή  συμπεριφορά
Σκοτωνόμαστε από ………
Ξέρετε γιατί;  Γιατί στα τροχαία δεν υπάρχει αποδιοπομπαίος τράγος…..
Αφού φταίνε όλοι. Φταίμε εμείς οι ίδιοι , είτε ως χρήστες των οδών (οδηγοί, συνεπιβάτες, πεζοί),  είτε ως κοινωνία, είτε ως αρμόδιες υπηρεσίες, είτε ως συντεταγμένη πολιτεία, αδιαφορούμε για τον κίνδυνο, παίζουμε μ΄ αυτόν και τελικά ενσυνείδητα ανεχόμαστε και ασυνείδητα αποδεχόμαστε τον αποδεκατισμό
Ο θάνατος από τροχαίο δεν είναι αποδεκτός από κανένα. Δεν ανήκει στα «φυσικά αίτια». Αμπέρ Καμύ «Ο πιο παράλογος τρόπος για να πεθάνεις είναι το τροχαίο».
Οφείλεται σε έλλειμμα του συστήματος και μπορεί να αποφευχθεί, αρκεί η Πολιτεία να θελήσει και να υποστηρίξει με σοβαρότητα
‘Έλλειψη σεβασμού και Δικαιοσύνης για τα θύματα των τροχαίων. 
Προϋποθέσεις για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας
ØΗ εκδήλωση ισχυρής πολιτικής βούλησης στο ανώτατο Πολιτειακό, Πολιτικό    και Τοπικό επίπεδο. Θεσμοθέτηση Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση στην Ελλάδα της Οδικής Ασφάλειας
ØΑνάπτυξη της Παιδείας Οδικής Ασφάλειας.
ØΗ ευαισθητοποίηση και η συναίνεση των πολιτών.
ØΗ ανάπτυξη της αίσθησης του επείγοντος.
ØΗ δέσμευση και η ενεργός συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων.
ØΗ συντονισμένη, διαχρονική εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου, παρακολούθηση και αξιολόγηση της  οδικής ασφάλειας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: