Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr28 Δεκ 2017

SAVELIVES – ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Ο.Υ.

Με πρωτοβουλία του SOS Τροχαία Εγκλήματα, για πρώτη φορά κείμενο του ΠΟΥ για την Οδική Ασφάλεια μεταφράστηκε και εκδόθηκε στα ελληνικά.

Την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του συλλόγου «SOS Τροχαία Εγκλήματα» με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ν. Βούτση. Μετά από διεξοδική συζήτηση για μια σειρά θεμάτων που αφορούν την Οδική Ασφάλεια, ανάμεσα σε άλλα αποφασίστηκε να εκδοθεί από το τυπογραφείο της Βουλής το εγχειρίδιο Save LIVES [σύνδεσμος για την αγγλική έκδοση]. Το Save LIVES – μια δέσμη μέτρων για την Οδική Ασφάλεια εκδόθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 2017. 
Ο SOS Τροχαία Εγκλήματα προσέφερε το κείμενο μεταφρασμένο στα ελληνικά, σελιδοποιημένο – έτοιμο προς εκτύπωση. Το κείμενο τυπώθηκε σε 10.000 αντίτυπα για να μοιραστεί δωρεάν σε όλους τους εμπλεκόμενους στο σχεδιασμό της πολιτικής οδικής ασφάλειας φορείς το Δεκέμβρη του 2017.
Τα κεφαλαία γράμματα στον αγγλικό τίτλο SaveLIVES είναι τα αρχικά των 6 αξόνων στους οποίους στηρίζεται μια ολιστική προσέγγιση για την Οδική Ασφάλεια, η οποία όταν εφαρμόζεται φέρνει έμπρακτα αποτελέσματα:
Speed management (Διαχείριση της ταχύτητας)
Leadership on road safety (Ηγεσία των φορέων για την Οδική Ασφάλεια)
Infrastructure design and improvement (Σχεδιασμός και βελτίωση των υποδομών)
Vehicle safety standards (Πρότυπα ασφαλείας των οχημάτων)
Enforcement of traffic laws (Επιβολή της νομοθεσίας για την κυκλοφορία)
Survival after a crash (Επιβίωση μετά τη σύγκρουση)

Από τον πρόλογο της έκδοσης

Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030 περιλαμβάνει έναν φιλόδοξο στόχο, να μειώσει κατά 50% τους θανάτους και τους τραυματισμούς από τις οδικές μετακινήσεις μέχρι το 2020. Ελπίζω ότι αυτός ο στόχος θα συμβάλει στην ανανέωση της δυναμικής για τη Δεκαετία Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 2011­2020. Οι κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια της Δεκαετίας Δράσης έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο: α) στην υιοθέτηση και επιβολή νέων νόμων για την οδική ασφάλεια που αφορούν κινδύνους όπως η υπερβολική ταχύτητα, β) στον επανασχεδιασμό των δρόμων με προστατευτικές υποδομές π.χ. πεζοδρόμια, και γ) στη διασφάλιση ότι τα οχήματα διαθέτουν συστήματα προστασίας. Παρ’ όλα αυτά, οφείλουν να επιταχύνουν γρήγορα τις προσπάθειές τους για την επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 3.6.
Έτσι οι κυβερνήσεις θα εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει επανειλημμένα, ξεπερνώντας τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν, ιδιαίτερα τη μοιρολατρεία, τη λανθασμένη αντίληψη ότι οι οδικές συγκρούσεις συμβαίνουν τυχαία και ότι δεν μπορούν να προβλεφθούν. Θα σημαίνει επίσης ότι παύουν να θέτουν ως τελευταία προτεραιότητα την οδική ασφάλεια και να επιμένουν σε παρεμβάσεις που αποδεδειγμένα δεν είναι αποτελεσματικές.
Αυτό το έγγραφο, Save Lives ­ – δέσμη μέτρων για την οδική ασφάλεια, περιγράφει τα βασισμένα σε αποδείξεις κύρια μέτρα που έχουν εντοπίσει πολλοί από τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες στον τομέα της οδικής ασφάλειας και τους οργανισμούς τους, τα οποία είναι πιθανότερο να επηρεάσουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τους θανάτους και τους τραυματισμούς στην οδική κυκλοφορία. Τα μέτρα αυτά, σχετίζονται με: τη διαχείριση της ταχύτητας, το σχεδιασμό των υποδομών, την ασφάλεια των οχημάτων, τη νομοθεσία και την επιβολή της, τη φροντίδα έκτακτης ανάγκης μετά τη σύγκρουση, και το ηγετικό επιτελείο για την οδική ασφάλεια.
Το ότι σήμερα πεθαίνουν περίπου 1,25 εκατομμύρια άνθρωποι και εκατομμύρια περισσότεροι τραυματίζονται σε τροχαίες συγκρούσεις, οφείλεται στο γεγονός ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής ιδίως όσοι βρίσκονται σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος ­ συνεχίζουν να βρίσκουν τις παραπάνω λύσεις απρόσιτες. Αυτό το έγγραφο επιδιώκει να αποδείξει το αντίθετο, προσδιορίζοντας εκείνα τα μέτρα τα οποία, όταν εφαρμόστηκαν συνδυαστικά, έσωσαν εκατοντάδες χιλιάδες ζωές τις τελευταίες δεκαετίες σε πολλές χώρες υψηλού εισοδήματος στην Ευρώπη, καθώς και στην Αυστραλία, τον Καναδά, το Ισραήλ, την Ιαπωνία και τη Νέα Ζηλανδία, μεταξύ άλλων.
Αυτή η δέσμη μέτρων, εφόσον τεθεί σε εφαρμογή με στρατηγικό τρόπο, θα συμβάλει στην απόδειξη ότι οι θάνατοι και οι τραυματισμοί στους δρόμους δεν πρέπει να αποτελούν αναπόφευκτο υποπροϊόν της υψηλής κινητικότητας που χαρακτηρίζει τις κοινωνίες μας και ότι μαζί μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα μέλλον στο οποίο θα επικρατεί μια κουλτούρα οδικής ασφάλειας.
Dr Etienne Krug
Διευθυντής του τμήματος διαχείρισης μη μεταδοτικών ασθενειών, αναπηρίας, βίας και πρόληψης τραυματισμών
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

SOS Τροχαία Εγκλήματα

Δεν υπάρχουν σχόλια: