Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr6 Ιουλ 2016

Παράσυρση Πεζού - Θάνατος Ενάγοντος 7 μήνες μεταγενέστερα του τραυματισμού του απότοκος του ατυχήματος Ψυχική Οδύνη Συγγενών

Σύμφωνα με τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, αιτία του επελθόντος θανάτου - μετά 7μηνο εκ του τραυματισμού του παθόντος  - ήταν “καρδιοαναπνευστική παύση, σηπτική κατάσταση, άγρυπνο κώμα και κρανιοεγκεφαλική κάκωση”, που είναι απότοκα του ενδίκου ατυχήματος. Με βάση την προπεριγραφόμενη κατάσταση της υγείας του και την εν γένει εξέλιξη αυτής, κατά το χρονικό διάστημα των επτά (7) περίπου μηνών που έζησε, είχε επίγνωση της προκληθείσης από το ατύχημα βλάβης της υγείας του και ήταν ικανός να δέχεται τις επιδράσεις του εσωτερικού περιβάλλοντος. Η δικαστική συμπαραστάτρια σύζυγός του  80χρονου παθόντα άσκησε αγωγή, όταν ο ίδιος ήταν ήδη εν ζωή,  κατά των υπόχρεων σε αποζημίωσή του, με την οποία εζήτησε, πέραν των άλλων, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και αποζημίωση εξ ΑΚ 931. Μετά το θάνατο του παθόντα οι συγγενείς του άσκησαν αγωγή κατά των υπόχρεων σε αποζημίωσή του, με την οποία εζήτησαν, πέραν των άλλων κονδυλίων και χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης τους, εξαιτίας του θανάτου του παραπάνω συγγενούς τους.

 Απορριπτέος κρίθηκε ως νόμω αβάσιμος  ο ισχυρισμός της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας ότι οι πιο πάνω αξιώσεις του αποβιώσαντος δεν κληρονομούνται, εφόσον οι κληρονόμοι του θανόντος είναι παραλλήλως και μέλη της οικογένειας τούτου, που δικαιούνται και χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης.  Αντιθέτως πρόκειται για αυτοτελείς και διαφορετικές αξιώσεις, καθόσον η μεν αξίωση για ψυχική οδύνη (ΑΚ 932 εδ. γ’ ΑΚ), ασκείται εξ ιδίου δικαίου και γεννάται πρωτογενώς στο πρόσωπο των μελών της οικογενείας του, ανεξαρτήτως της ιδιότητος τούτων ως κληρονόμων του θανόντος, οι δε αξιώσεις της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης του άρθρου 932 εδ. α’ και β’ ΑΚ και της ειδικής εκ του άρθρου 931 ΑΚ αξιώσεως, που ασκήθηκαν από τον θανόντα, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της κληρονομιαίας περιουσίας του τελευταίου και νομίμως περιέρχεται στους κληρονόμους του. Το συμπτωματικό δε γεγονός της ιδιότητος των κληρονόμων και ως μελών της οικογένειας του θανόντος στερείται εννόμου σημασίας  Η παρούσα απόφαση επιδικάσθηκαν στον ανωτέρω παθόντα,  πέραν των άλλων κονδύλων, εξαιτίας της ανωτέρω βλάβης της υγείας του, ποσό 20.000 ευρώ, για Ηθική του Βλάβη και ποσό 5.000 ευρώ για αποζημίωση επί μονίμου αναπηρίας εξ ΑΚ 931. Τα ποσά αυτά επιδικάστηκαν στους νόμιμους κληρονόμους του κατά τα ποσοστά της κληρονομικής μερίδας τους, πέραν της ψυχικής οδύνης που τους επιδικάστηκε ατομικά για το θάνατο του ανωτέρω κληρονομούμενου συγγενούς τους.

Ψυχική Οδύνη

 Επιδικάσθηκαν :

 40.000 ευρώ στην σύζυγο, (εκ δευτέρου γάμου)

 Ανά 30.000 ευρώ σε καθένα από τα δύο ανήλικα τέκνα (εκ δευτέρου γάμου)

 5.000 ευρώ για καθένα από τους λοιπούς εξ αγχιστείας συγγενείς του (πεθερός και πεθερά).

Σύγκρουση Ομορρόπως Κινουμένων

κατ΄ ανεπιτυχές προσπέρασμα 

σε συνέχεια Εκτροπή στο αντίθετο ρεύμα και

πρόσκρουση επί σταθμευμένων με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό πεζού επί πεζοδρομίου

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού οχήματος που  καθ΄ον χρόνο επιχειρούσε προσπέρασμα ομορρόπως κινουμένου οχήματος, παραβιάζοντας διπλή διαχωριστική γραμμή, προσέκρουσε επ΄αυτού, με αποτέλεσμα την εκτροπή αμφοτέρων των οχημάτων. Το όχημα που επιχείρησε την προσπέραση εκτράπηκε στο αντίθετο ρεύμα, καταλήγοντας να προσκρούσει επί κανονικώς σταθμευμένων οχημάτων που παρέσυραν στη συνέχεια πεζό ιστάμενο όπισθεν ενός εξ αυτών, τραυματίζοντας αυτόν σοβαρά.

Υποχρέωση Κίνησης στο άκρο δεξιό του

οδοστρώματος - ΚΟΚ 16 παρ.1 (2)

Κρίθηκε ότι ο οδηγός του οχήματος που κινείτο στο μέσον του οδοστρώματος και προς τα αριστερά δεν ευθύνεται καθότι, το πλάτος του ρεύματος πορείας του ήταν 4,70 μέτρα και στο δεξιό άκρο του υπήρχαν σταθμευμένα οχήματα, αλλά και συσσωρευμένα ύδατα  και από τις δύο πλευρές, με αποτέλεσμα, εν τοις πράγμασι, το οδόστρωμα να περιορίζεται προς το κέντρο. Επιπρόσθετα, επειδή η περιοχή ήταν κατοικημένη,  με κατά τόπους ανύπαρκτο πεζοδρόμιο, ήταν  πιθανή η κίνηση πεζών ακόμη και στο οδόστρωμα. Επομένως, λαμβανομένου υπόψη και του άρθρου 12 §1 του Ν. 2696/1999 που απαιτεί από τους οδηγούς να μην εκθέτουν σε κίνδυνο τους παρόδιους και τις περιουσίες τούτων, δεν μπορεί να γίνει λόγος για παράβαση εκ μέρους του πιο πάνω οδηγού του άρθρου 16 § 1 Ν. 2696/1999.


Απόφ.Μον.Εφ.Αθ...............
Πηγή: www.esd.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: