Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr22 Ιουλ 2016

Σαρωτικές αλλαγές στα ασφαλιστήρια συμβόλαια

Για τη νέα εποχή στην ασφάλεια αυτοκινήτου, προετοιμάζεται η ασφαλιστική αγορά, καθώς έρχονται σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ασφαλίζαμε μέχρι σήμερα τα οχήματά μας.
Η πρώτη μεγάλη αλλαγή έρχεται με τα συμβόλαια που συνδέουν τη χρέωση με τα χιλιόμετρα που διανύει ο καταναλωτής. Δηλαδή, όσοι οδηγοί μετακινούνται μέσα στη διάρκεια ενός έτους λιγότερο από τους άλλους, έχουν μικρότερη πιθανότητα ατυχήματος, άρα επιβαρύνουν λιγότερο την ασφαλιστική εταιρεία, η οποία θα πρέπει να τους ανταμείψει με μειωμένο ασφάλιστρο.
Στις αλλαγές αυτές, αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Interamerican κ. Γιώργος Κώτσαλος, στο πλαίσιο εκδήλωσης της θυγατρικής εταιρείας Anytime, η οποία προσφέρει εκπτώσεις της τάξεως του 20%-25% στα αυτοκίνητα εκείνα που θα διανύσουν λιγότερα από πέντε χιλιάδες χιλιόμετρα μέσα σε ένα δωδεκάμηνο (ως ένα βαθμό παρόμοιο πρόγραμμα προσφέρεται και από την AXA).
Μειωμένα ασφάλιστρα για τους προσεκτικούς οδηγούς
Εξάλλου, σύμφωνα με το υψηλόβαθμο στέλεχος της Interamerican κ. Γιάννη Καντώρο, «στο μέλλον, το ύψος των ασφαλίστρων δεν θα επηρεάζεται μόνο από το πόσα χιλιόμετρα διανύει ένα αυτοκίνητο, αλλά θα μπορεί να εξαρτάται (στον βαθμό που ο πελάτης συναινέσει) και από την οδηγητική συμπεριφορά του οδηγού («Pay how you drive»). Κινούμεθα προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καντώρος, συμπληρώνοντας πως η επικινδυνότητα κάθε οδηγού δεν είναι ίδια.
Με άλλα λόγια, θα βρεθεί τρόπος μέσα από τον οποίο οι «συντηρητικοί και προσεκτικοί» οδηγοί θα επιβαρύνονται λιγότερο από τους «απρόσεκτους» και τους «ραλίστες».
Ηλεκτρονική ασφάλιση και ασφάλιση αυτοκινήτων χωρίς οδηγό
Η «ηλεκτρονική ασφάλιση» επίσης, θα δίνει τη δυνατότητα σύναψης ενός συμβολαίου 365 ημέρες τον χρόνο και μάλιστα από οποιοδήποτε σημείο της χώρας, ενώ σύμφωνα με γνώστες της αγοράς, η ασφάλιση των… αυτοκινήτων χωρίς οδηγό δεν θα αργήσει να φθάσει στη χώρα μας.
«Πολλοί φαντάζονται πως θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια μέχρι να δούμε την εκτεταμένη χρήση των αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, ωστόσο νομίζω ότι θα δούμε σημαντικά πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση σε επτά ή οκτώ χρόνια από σήμερα. Εμείς στην Anytime, έχουμε ασφαλίσει το πρώτο τέτοιο αυτοκίνητο που υπάρχει στην Ελλάδα, αυτό των Τρικάλων», σημείωσε ο κ. Καντώρος

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ_ΕΓΓΡΑΦΗ-2

Δεν υπάρχουν σχόλια: