Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr6 Ιουλ 2016

«Η Ποινική ευθύνη εποπτεύοντος (υπαιτίου) ανηλίκου εμπλακέντος σε τροχαίο ατύχημα»

Άρθρα-Απόψεις
«Η Ποινική ευθύνη εποπτεύοντος  (υπαιτίου) ανηλίκου εμπλακέντος σε τροχαίο   ατύχημα»[1]

υπό Ιωάννη Ν. Ηλία,
Δρ. Ποινικών κ΄ Εγκληματολογικών Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Ειδικού Επιστήμονα Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρου Πειραιά

            Θα ήταν περιττό, μάλλον, η παρούσα συμβολή να ξεκινάει επικαλούμενη τα στατιστικά στοιχεία, που αποδίδουν και επιβεβαιώνουν τη συχνότητα των τροχαίων ατυχημάτων, τις βασικότερες αιτίες  και  συνέπειές τους.
            Αναμφίβολα, το τροχαίο ατύχημα αποτελεί, δυστυχώς, ένα συχνότατο, σχεδόν καθημερινό, κοινωνικό συμβάν, με ποικίλες αιτίες και σοβαρότατες υλικές και ψυχολογικές συνέπειες στους εμπλεκόμενους, αλλά και συνολικά στην κοινωνία και την οικονομία.
            Ως τέτοιο, «γεννά» πλήθος ζητημάτων και προβληματισμών, που χρήζουν επιτακτικά θεωρητικής επεξεργασίας και πρακτικής διευθέτησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν, ή έστω να απαλυνθούν οι σοβαρότατές του συνέπειες. Από πλευράς Νομικής επιστήμης το τροχαίο ατύχημα αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και σημαντικό πεδίο θεωρητικής ενασχόλησης, δεδομένου του σπουδαίου, πολυεπίπεδου και συχνά πολύπλοκου χαρακτήρα των προβλημάτων, που εγείρει.
            Επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της  Νομικής επιστήμης όπως το Αστικό Δίκαιο, το Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, το Ποινικό Δίκαιο, ακόμα και το Δίκαιο του Καταναλωτή[2] εντάσσουν στο ερευνητικό τους πεδίο το τροχαίο ατύχημα, επιχειρώντας τη θεωρητική επεξεργασία των προβλημάτων, που σχετίζονται με αυτό.
            Από πλευράς Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, η διερεύνηση της ποινικής ευθύνης των εμπλεκομένων μερών αναδεικνύεται σε κομβικής σημασίας ζήτημα για δυο κυρίως λόγους: αφενός για τον προφανή και αυτοτελή λόγο της ποινικοκυρωτικής μεταχείρισης των εμπλεκομένων, αφετέρου διότι η ύπαρξη ποινικής ευθύνης τους συνάπτεται και με την κατάφαση της αδικοπρακτικής τους ευθύνης και ως εκ τούτου τελικά με την υποχρέωση για αποζημίωση.
            Στο τροχαίο ατύχημα – και όχι μόνον – η  κατάφαση της ποινικής ευθύνης του εμπλεκομένου συναρτάται και διαπλέκεται, ίσως όχι άμεσα και μηχανιστικά, αλλά πάντως καθοριστικά, με τη θεμελίωση, τελικά, της υποχρέωσής του για αποζημίωση και, όπως η δικαστηριακή και νομολογιακή πρακτική μοιάζει να επιβεβαιώνει, αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα, ο οποίος λαμβάνεται υπόψη  ακόμα και για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης.
            Όπως προκύπτει ρητά από τη διατύπωση του α. 914 Α.Κ. για τη θεμελίωση της υποχρέωσης προς αποζημίωση πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά δυο στοιχεία: ζημία και παράνομη και υπαίτια πράξη του υπόχρεου, δηλαδή αδίκημα, ή αδικοπραξία. Η ευθύνη αυτή προς αποζημίωση  είναι μεν πρωτογενής, υπό την έννοια ότι απορρέει ευθέως και ρητώς από τον νόμο (α. 914 Α.Κ.), πλην όμως η διάταξη του α. 914 Α.Κ. δεν προσδιορίζει ρητά ποιες πράξεις και υπό ποιες ακριβώς προϋποθέσεις δύνανται να θεωρηθούν ως «παράνομες και υπαίτιες». Δημιουργεί, ως εκ τούτου, ένα ευρύ ερμηνευτικό πεδίο, το οποίο πρέπει να προσδιοριστεί και περιοριστεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια δια της θεωρητικής του επεξεργασίας και προς όφελος της ασφάλειας Δικαίου, αν δεχθούμε πως κάτι τέτοιο μπορεί να υπάρξει.
Κατά την κρατούσα άποψη «παράνομη» στα πλαίσια του α. 914 Α.Κ. δεν είναι κάθε ζημιογόνα συμπεριφορά, που δεν εδράζεται σε νόμιμο δικαίωμα (υποκειμενική θεωρία), αλλά εκείνη η ζημιογόνος συμπεριφορά, η οποία παραβιάζει κάποια επιτακτική, ή απαγορευτική κανονιστική νομοθετική πρόβλεψη (αντικειμενική θεωρία)[3]. Ο απαγορευτικός αυτός κανόνας οφείλει ως εκ τούτου να προσδιοριστεί κατά περίπτωση.  Και στο σημείο αυτό είναι που η διερεύνηση της ποινικής ευθύνης των εμπλεκομένων αποκτά κομβική σημασία, πέραν της προφανούς, αυτής της επιβολής κύρωσης (ποινής), σε σχέση με την υποχρέωση αποζημίωσης, αλλά ενίοτε και του ύψους αυτής.
Στα πλαίσια αυτού του γενικότερου θεωρητικού προβληματισμού, στην παρούσα μελέτη γίνεται μια απόπειρα θεωρητικής συμβολής και επεξεργασίας ενός πολύ συγκεκριμένου ζητήματος: ποια είναι η ποινική ευθύνη του εποπτεύοντος υπαίτιου ανηλίκου, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα. Στόχο της δεν αποτελεί η εξαντλητική θεωρητική ανάλυση κάθε δυνατής παραμέτρου και περίπτωσης, αλλά η διατύπωση κάποιων βασικών επιστημονικών προβληματισμών, από τη σκοπιά του Ποινικού Δικαίου, γύρω από το ζήτημα, με φιλοδοξία την εκκίνηση μιας περαιτέρω θεωρητικής ενασχόλησης και διαλόγου.

Πηγή: www.esd.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια: