Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr2 Νοε 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Το δικαίωμα στην ασφαλή κινητικότητα βάζει τους ανθρώπους στην καρδιά του παγκόσμιου σχεδίου


Global Alliance of NGO's for Road Safety

 

28 Οκτωβρίου 2021

 Το Παγκόσμιο Σχέδιο για τη Δεκαετία Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030 εγκαινιάζεται σήμερα. Σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στη συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης κατά το ήμισυ των θανάτων και τραυματισμών από τροχαία έως το 2030.

Η Παγκόσμια Συμμαχία ΜΚΟ για την Οδική Ασφάλεια (η Συμμαχία) εγκρίνει το Παγκόσμιο Σχέδιο. 

Η ΕΥΘΥΤΑ - Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Ρόδου, είναι ενεργό μέλος της

 Ειδικότερα, όλοι εμείς χαιρετίζουμε το γεγονός ότι αναγνωρίζει ρητά ότι «η τοποθέτηση της ασφάλειας στον πυρήνα των προσπαθειών μας για την οδική ασφάλεια θα καταστήσει αυτόματα την ασφαλή κινητικότητα ανθρώπινο δικαίωμα». 

Στην έκθεσή της για το 2020, The Day Our World Crumbled: The Human Impact of Inaction on Road Safety, με βάση τις απαντήσεις της έρευνας 5.606 χρηστών του δρόμου από 132 χώρες (μεταξύ αυτών και η Ελλάδα #ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ και #SOSΤροχαίαΕγκλήματα) )  η Συμμαχία κάλεσε τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να αντιμετωπίζουν την οδική ασφάλεια ως ανθρώπινο και συνταγματικό δικαίωμα και να βάλει τους ανθρώπους στην καρδιά του οδικού συστήματος. Το θέμα επαναλήφθηκε από ΜΚΟ-μέλη της Συμμαχίας στην εκστρατεία #CommitToAct. Χαιρόμαστε που το Παγκόσμιο Σχέδιο θέτει την οδική ασφάλεια στο πλαίσιο των δικαιωμάτων, με επίκεντρο τους ανθρώπους.

 Εδώ οι ΜΚΟ μπορούν να προσφέρουν τη μοναδική τους συμβολή στην εφαρμογή του Παγκόσμιου Σχεδίου και της Δεκαετίας Δράσης. Η συμμετοχή ΜΚΟ μπορεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση της προόδου προς τους στόχους του 2030, επειδή είναι τα μάτια, τα αυτιά και οι φωνές των κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο: προσφέρουν μια προοπτική με επίκεντρο τον άνθρωπο. 

Το Παγκόσμιο Σχέδιο μιλά για το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών για τη διασφάλιση της κυβερνητικής λογοδοσίας, την ενδυνάμωση των κοινοτήτων σε θέματα οδικής ασφάλειας και τη διασφάλιση της χρηστής διακυβέρνησης. Η κοινότητα των ΜΚΟ είναι έτοιμη να αναλάβει τον ρόλο μας: να πιέσει για δεσμεύσεις που βασίζονται σε στοιχεία και τους πόρους για την επίτευξή τους. να υποστηρίξουμε τις κυβερνήσεις μας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους· και να παρακολουθούμε την πρόοδο για λογαριασμό των κοινοτήτων μας και των ανθρώπων που εκπροσωπούμε.

 Το Παγκόσμιο Σχέδιο είναι το προσχέδιο για τις κυβερνήσεις για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο. Καλούμε τις κυβερνήσεις μας να:

 - Εφαρμόστε τεκμηριωμένες ενέργειες που συνιστώνται στο Παγκόσμιο Σχέδιο, αντιμετωπίζοντας πρώτα την ταχύτητα — συμπεριλαμβανομένων των ορίων των 30 km/h όπου συνδυάζονται άνθρωποι και οχήματα — και υιοθετώντας την προσέγγιση του Ασφαλούς Συστήματος που βάζει τους ανθρώπους στην καρδιά του οδικού συστήματος.

 - Δεσμεύστε τους πόρους που απαιτούνται, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και της πολιτικής επιρροής, για την επίτευξη των στόχων. Τίποτα δεν θα επιτευχθεί χωρίς την κινητοποίηση επαρκών πόρων για την εφαρμογή δράσης που βασίζεται σε στοιχεία.

  - Συμμετοχή ΜΚΟ στη λήψη αποφάσεων για την οδική ασφάλεια: έτσι ώστε οι φωνές των ανθρώπων και το δικαίωμά τους να είναι ασφαλείς να αποτελέσουν κεντρικό στοιχείο στην πολιτική κινητικότητας, το σχεδιασμό και την εφαρμογή.

 
Η δεκαετία της δράσης θέτει έναν φιλόδοξο στόχο. Για να το πετύχουμε, πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα

 


Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: