Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr10 Μαρ 2023

Φωτογραφικές ρυθμίσεις υπέρ των παραβατικών οδηγών προωθεί το ΥΜΕ.

Στο Σχέδιο Νομου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με  τίτλο: «Εκσυγχρονισμός των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών – Διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία των εποπτευόμενων φορέων και άλλες διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών» που τέθηκε σε fast track διαβούλευση (22 εως 28 Φεβρουαρίου)  περιλαμβάνονται και σημαντικά άρθρα που αφορούν στην οδική ασφάλεια.

Με το άρθρο 61 επέρχονται δυο σημαντικές τροποποιήσεις στο άρθρο 28 του νόμου 4530/2018.

Καταργείται η συσχέτιση των Διοικητικών προστίμων με το ύψος του εισοδήματος του παραβάτη. Ο νόμος προέβλεπε (ουδέποτε εφαρμόστηκε λόγω μη έκδοσης των απαιτούμενων ΚΥΑ) πως τα « διοικητικά πρόστιμα προσαυξάνονται κατά εκατό τοις εκατό (100%), αν ο παραβάτης με βάση την πιο πρόσφατη πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος έχει ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και κατά διακόσια τοις εκατό (200%), αν ο παραβάτης με βάση την πιο πρόσφατη πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος έχει καθαρό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ

Να σημειωθεί πως η ρύθμιση αυτή είναι πολύ πιο ήπια απ αυτές που ισχύουν σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες όπου η κλιμάκωση των προστίμων ανάλογα με το εισόδημα των δραστών οδηγεί σε πρόστιμα δεκάδων χιλιάδων ευρώ ακόμα και για «μικρές» παραβάσεις (Σκανδιναβικές χώρες, Ελβετία κα). Στην Ελλάδα για τους πλούσιους παραβατικούς είναι αδιανόητο να πληρώνουν διπλάσιο ή τριπλάσιο πρόστιμο…

Η σχετική διάταξη είχε καταψηφιστεί από τη ΝΔ το 2018 και είχε υποσχεθεί την κατάργηση της.

Δεν θυμόμαστε ωστόσο τότε ή Νέα Δημοκρατία να είχε υποσχεθεί και σε όσους οδηγούν μεθυσμένοι, παραβιάζουν κόκκινο, STOP κλπ ότι θα τους επέστρεφε την άδεια οδήγησης που τους έχει αφαιρεθεί «δια βίου», καταργώντας το νόμο και μάλιστα ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ!

Το άρθρο 28 του 4530/2018 στην παράγραφο 6 λέει: «Σε περίπτωση διάπραξης των παραβάσεων που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, των παραβάσεων της πινακίδας Ρ2* και του ερυθρού σηματοδότη, των παραβάσεων που συνδέονται με την επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και των παραβάσεων των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, η άδεια οδήγησης αφαιρείται δια βίου».

Τι λέει η προτεινόμενη τροποποίηση που προτείνεται απο το ΥΜΕ απλά Ως «ρεαλιστικότερη προσέγγιση»: «Σε περίπτωση διάπραξης των παραβάσεων που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, των παραβάσεων της πινακίδας Ρ2* και του ερυθρού σηματοδότη, των παραβάσεων που συνδέονται με την επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και των παραβάσεων των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, η άδεια οδήγησης αφαιρείται για πέντε (5) έτη και ο παραβάτης υποχρεούται σε εκπαίδευση και εξέταση για την επαναχορήγησή της, κατ’ εφαρμογή της απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 107. Η κύρωση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τους παραβάτες οδηγούς που έχουν διαπράξει τρεις από τις προαναφερθείσες παραβάσεις μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 28 του ν. 4530/2018.»  

Αυτή είναι μια ηπιότερη της ισχύουσας ρύθμιση αντίθετη με το πνεύμα των ρυθμίσεων που ψηφίζονται σ όλες τις χώρες που ασχολούνται σοβαρά με το θέμα οδική ασφάλεια, ευνοική προς τους καθ έξιν παραβατικούς οδηγούς και μάλιστα για πολύ σοβαρές παραβάσεις. Προφανώς είναι πέραν πάσης λογικής ιδιαίτερα για το θέμα της οδήγησης υπο την επήρεια αλκοόλ, όταν το να συλληφθεί κάποιος τρεις φορές  να οδηγεί μεθυσμένος το θεωρεί μάλλον συμπτωματικό και υπερασπίζεται το δικαίωμα να του δοθεί μια ακόμα ευκαιρία να οδηγεί. Προφανώς τα νέα περί εξάρτησης από το αλκοόλ δεν έχουν φτάσει ακόμα στο ΥΜΕ…

Ωστόσο αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα είναι η ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ της ρύθμισης. Αυτό παραπέμπει καθαρά σε ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.

Το ΥΜΕ καλό θα ήταν να μας ενημερώσει πόσες άδειες οδήγησης έχουν αφαιρεθεί «δια βίου» μετά την ψήφιση του 4530/2018. Από ποιες κατηγορίες οδηγών και για ποιες παραβάσεις και βέβαια αν υπάρχει κάποιος φορέας ή υπηρεσία που εισηγήθηκε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία.

Ενώ τα ζητήματα που θέτουν κοινωνικοί φορείς από το χώρο των θυμάτων, των χρηστών του οδικού δικτύου (πεζοί, ποδηλάτες, ΑμεΑ), το ΕΚΑΒ (Μηδενική Ανοχή στο Αλκοόλ) και επιστημονικοί φορείς σε σχέση με την οδική ασφάλεια και το Δημόσιο χώρο η μόνη τύχη που έχουν είναι να βρεθούν στον υπουργικό κάλαθο των αχρήστων, ιδιοτελή αιτήματα υπεράσπισης της παραβατικότητας στο οδικό δίκτυο έχουν την δυνατότητα να μετατρέπονται σε νομοθετικές προτάσεις.

Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί πως το ΥΜΕ βρίσκεται υπό την επιρροή των «Ανώνυμων Παραβατικών». Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι: ο ίδιος ο Υπουργός Μεταφορών  προεκλογικά κυκλοφορούσε και φωτογραφίζονταν οδηγώντας χωρίς ζώνη ασφαλείας και με ειδική εφαρμογή στη θέση της για να μη τον ενοχλεί το σχετικό ηχητικό σήμα. Την ίδια περίοδο (φόρουμ των Δελφών) περηφανεύονταν πως οδηγούσε παραβιάζοντας τα όρια ταχύτητας στην ΠΑΘΕ. Μετά απ όλα αυτά, όπως ήταν φυσικό  αναβαθμίστηκε από Τομεάρχη Μεταφορών σε Υπουργό Μεταφορών.                       —                                         Απρίλιος 2019. Κ.Καραμανλής & Ε. Βόζεμπεργκ                                    

Όχι η παραβατικότητα δεν είναι ανώνυμη.

Σημείωση: το άρθρο είχε γραφτεί στις 28 /2 για να μπει στη διαβούλευση και να δημοσιευτεί. Η σύγκρουση των τρένων την ημέρα εκείνη με τα δεκάδες θύματα οδήγησε και στην παραίτηση του υπουργού. Το σχέδιο νόμου όμως παραμένει.

*Ρ2 είναι η πινακίδα STOP

Αναδημοσίευση: https://sostegr.wordpress.com/

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: