Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr9 Μαρ 2023

Επιστολή από την ΕΥΘΥΤΑ – Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Ρόδου, προς όλους τους Έλληνες Ευροβουλευτές: Αίτημα Αναγνώρισης των Θυμάτων Τροχαίων ως Θύματα Εγκληματικότητας.
 Επιστολές από όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων (F.E.V.R), της οποίας ενεργό μέλος είναι και  η ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, προς όλους τους Ευρωβουλευτές των κρατών μελών της Ε.Ε σχετικά: 

Αίτημα Αναγνώρισης των Θυμάτων Τροχαίων ως Θύματα Εγκληματικότητας.

Αξιότιμη/ε Ευρωβουλευτή


Μάθαμε ότι σύντομα θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια μεταρρύθμιση του νόμου 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, η οποία θεσπίζει μηδενικά πρότυπα για τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων.

 Τα θύματα τροχαίων είναι θύματα βίαιων πράξεων που εμπίπτουν στην εγκληματική σφαίρα. Η οδική βία προκαλεί θανάτους και τραυματισμούς με ισόβιες συνέπειες. Ως εκ τούτου θα πρέπει να προστατεύονται από τον νόμο για τα δικαιώματα των θυμάτων. 

 Αυτή η τροποποίηση είναι μια ευκαιρία να αναγνωριστεί ρητά αυτή η ομάδα που αξίζει την προστασία που θα θεσπίσει ο νόμος και να εξισωθούν τα θύματα τροχαίων με τα υπόλοιπα θύματα βίαιων πράξεων.

 Η μη αναγνώριση της απώλειας και της ταλαιπωρίας που υπέστησαν τα θύματα τροχαίων από την κοινωνία, την Κοινότητα και το δικαστικό σύστημα, μπορεί να οδηγήσει σε δευτερογενή θυματοποίηση, τονίζοντας και παρατείνοντας την απελπισία και τον πόνο τους.

 Ελπίζουμε να λάβετε υπόψη το αίτημά μας και με την παρέμβασή σας και της κοινοβουλευτικής σας ομάδας να ψηφίσετε για την προστασία των θυμάτων οδικής βίας. 

 Για να επεκτείνουμε και να εξηγήσουμε τα επιχειρήματά μας με περισσότερες λεπτομέρειες (τα οποία μπορείτε να διαβάσετε στο συνημμένο έγγραφο), είμαστε στη διάθεσή σας για να διευκρινίσουμε κάθε σας αμφιβολία.

 

Ανυπομονούμε και ευελπιστούμε να επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας, προσδοκώντας στην θετική σας παρέμβαση.

                                                                              Με εκτίμηση,                                                                  

Ελένη Καρύδη,
Πρόεδρος


ΕΥΘΥΤΑ – Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Ρόδου

  

Επισυνάπτονται:  

1) Επιστολή προς DIDIER REYNDERS
ΜΕΛΟΣ Τ
ΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και

 

2) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΣ

 

  1. Τα θύματα τροχαίων είναι επίσης θύματα εγκληματικότητας

 Στην Ευρώπη μόνο λίγα θύματα τροχαίων προστατεύονται από τον νόμο για τα δικαιώματα των θυμάτων. Για παράδειγμα, στην Ισπανία λιγότερο από το 2% όσων έχουν υποβληθεί σε ποινική δίκη. Ένας από τους λόγους είναι η μη αναγνώριση των θυμάτων τροχαίων ως θύματα εγκληματιών, παρόλο που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αποτέλεσμα επιθέσεων κατά της Οδικής Ασφάλειας, αποτέλεσμα απερίσκεπτης, ασυνείδητης και παράνομης συμπεριφοράς .

 

 

  1. Δεν πρέπει να υπάρχουν κατηγορίες θυμάτων

Τα θύματα πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, ανεξάρτητα από τον ποινικό λόγο για τον οποίο έχουν υποστεί βλάβη. Εάν ένα άτομο σκοτωθεί ή τραυματιστεί σοβαρά, δεν θα πρέπει να έχει σημασία αν προκλήθηκε από τρομοκρατική ενέργεια, πυροβολισμό, αγώνα ή τροχαίο.Ο συναισθηματικός αντίκτυπος στις οικογένειες είναι επίσης ο ίδιος, ανεξάρτητα από την αιτία των τραυματισμών.

 

 

  1. Δεν είναι ατυχήματα, είναι οδική βία

 Γνωρίζουμε ότι η πλειονότητα των τροχαίων μπορούν να αποφευχθούν και ότι πολλά είναι αποτέλεσμα απερισκεψίας, όπως υπερβολική ταχύτητα, υψηλά επίπεδα αλκοόλ στο αίμα, απόσπαση προσοχής κ.λπ. συμπεριφορές που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών.

 Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα γεγονότα. Βλέπουμε, για παράδειγμα,ότι εκτιμάται ότι 19.800 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα το 2021 στην Ευρώπη και 20.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά στους δρόμους της ΕΕ27 το 2019 σύμφωνα με την έκθεση PIN του ETSC, επομένως είναι ένα δομικό πρόβλημα και το συμπέρασμά μας είναι ότι υπάρχει πολλή επιθετικότητα κατά την κυκλοφορία.

 Αυτά τα δεδομένα μας επιτρέπουν να μιλάμε σθεναρά για την οδική βία. Μια βία που δεν αναγνωρίζεται από την κοινωνία και που απαιτεί από τις Κυβερνήσεις μια ολοκληρωμένη δράση όσον αφορά την πρόληψη, την προστασία και την σεβασμό στα θύματα.

 Τα στοιχεία που καταγράφονται στις στατιστικέςδεν είναι ποτέ αληθινά. Από τη μια πλευρά, λόγω των διαφορετικών εθνικών ορισμών του «σοβαρού τραυματισμού», μαζί με τα διαφορετικά επίπεδα υποδηλώσεων. Και από την άλλη, αφού δεν δίνουν την πραγματική διάσταση του προβλήματος. Γνωρίζουμε ότι περίπου 4 άτομα από το περιβάλλον του θύματος τροχαίου που έχει καταλήξει στον θάνατο ή τον τραυματισμό με συνέπειες για τη ζωή, θα δουν τη ζωή τους να επηρεάζεται σημαντικά. Το εύρος των συνεπειών των τροχαίων είναι ακόμη μεγαλύτερο από αυτό που αναγνωρίζεται επίσημα, επομένως δεν είναι ένα μικρό ή ασήμαντο πρόβλημα.

 

 

  1. Το να κάνετε τα θύματα αόρατα μπορεί να τα επανατραυματίσετε

 Η αποτυχία αναγνώρισης της απώλειας και της ταλαιπωρίας που υπέστησαν τα θύματα τροχαίων από την κοινωνία, τα κράτη και το δικαστικό σύστημα μπορεί να οδηγήσει σε δευτερογενή θυματοποίηση, τονίζοντας και παρατείνοντας την απελπισία και τον πόνο τους.

 Μετά από μια τραυματική εμπειρία, όπως ένα τροχαίο, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη και επαρκής φροντίδα μετά τη σύγκρουση που περιλαμβάνει:

– διερεύνηση σύγκρουσης με ελάχιστα εγγυημένα πρότυπα

– ποινική και αστική δικαιοσύνη για τα θύματα και εφαρμογή του νόμου για τα δικαιώματα των θυμάτων

– επαρκή ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική φροντίδα

 

Όλα αυτά θα είναι δυνατά, εάν υπάρξει αναγνώριση από τους θεσμούς και τη δικαιοσύνη.

 

 

  1. Η νέα οδηγία και το καθεστώς του θύματος πρέπει επίσης να προστατεύουν τα θύματα τροχαίων

 Τα τροχαία είναι βίαιες πράξεις, ενώπιον των οποίων τα θύματα δεν μπορούν και δεν πρέπει να γυρίσουν την πλάτη τους, πρέπει να υπάρξει απάντηση από τους θεσμούς και την κοινωνία συνολικά και ο Νόμος για τα Δικαιώματα των Θυμάτων αποτελεί μέρος αυτής της απάντησης, καθώς και η δικαιοσύνη.

 Η ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα του ανθρώπου να αντιμετωπίζει τραυματικές εμπειρίες και να αντλεί όφελος από αυτές, που νοείται ως ζωτικής σημασίας μάθηση. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ανακτήσει την ποιότητα της ζωής του μετά από ένα τραυματικό γεγονός, όπως ένα τροχαίο ατύχημα. Γνωρίζουμε ότι τα ανθρώπινα όντα είναι ικανά να αντισταθούν και να «αναγεννηθούν» μπροστά στις αντιξοότητες της ζωής, αλλά τόσο η κοινωνία όσο και

 Η Πολιτεία πρέπει να προσφέρει  όλες τις εγγυήσεις για να υλοποιηθούν τα παραπάνω.

Ζητάμε από τον Νόμο, να υποστηρίξει τα Δικαιώματα των Θυμάτων και να προστατεύσει τα θύματα καθώς επίσης και ένα σημαντικό βήμα θα ήταν η μεταφορά του Νόμου στο εθνικό δίκαιο, ώστε να συμπεριληφθούν ως ομάδα που μπορεί να καλυφθεί.

 

 

Μαζί μπορούμε να βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια.

Μαζί μπορούμε να σώσουμε ζωές!eyfrs_eu

Echarter

Δεν υπάρχουν σχόλια: